Gå till:

Curt Almqvist

Seniorforskare
(SkogD)
Förädling
Uppsala Science Park
751 83 Uppsala
curt.almqvist@skogforsk.se

070 - 601 90 39

Förädling & plantor
Föryngring
Kollegor inom Förädling