Gå till:

Curt Almqvist

Seniorforskare
(SkogD)
Förädling
Uppsala Science Park
751 83 Uppsala
curt.almqvist@skogforsk.se

070 - 601 90 39

Skog Dr. Skogsträdsförädlare med ansvar för den Mellansvenska tallförädlingen. Forskning inom generativ och vegetativ förökningsbiologi samt plantageskötsel.

Visa publikationer

Publikationer i urval

År Titel Författare Tidskrift
2018 Improving floral initiation in potted Picea abies by supplemental light treatment Almqvist, Curt Silva Fennica
2016 Mating dynamics of Scots pine in isolation tents.
Funda, T.
Wennström, U.
Almqvist, C.
Andersson, B.
Wang, X-R.
Tree Genetics & Genomes
2015 Effects of pruning and stand density on cone and pollen production in an experimental Pinus sylvestris seed orchard
Almqvist, C
Jansson, G
Silva Fennica
2015 Low rates of pollen contamination in a Scots pine seed orchard in Sweden: the exception or the norm?
Funda, T.
Wennström, U.
Almqvist, C.
Torimaru, T.
Andersson Gull, B.
Wang, X-R.
Scaninavian Journal of Forest Research
Förädling & plantor
Föryngring
Kollegor inom Förädling