logga
I rapporten har dokument som beskriver skogsträdsförädlingens databas Fritid samlats.

I denna databas lagras alla "administrativa" uppgifter om vårt förädlingsmaterial, var olika kloner är valda, vilka sorter som ingår i de olika avkommeförsöken etc.

Rapporten består av fyra delar:

  • Definitioner och tabellstruktur, som beskriver databasens tabeller och de namngivningskonventioner som gäller för t.ex. klonnummer och lokalnummer.
  • Användarmanual för Fritid, en manual för det program som används för inmatning och ajourhållning av data i databasen.
  • Arbeta i förädlingsdatabasen Fritid med Access, som beskriver hur man använder programmet Access för att söka, sammanställa och mata in data i Fritid.
  • Dumpa till databasen Fritid beskriver hur man kopierar in data från Excel till en specifik tabell i Fritid.

De data som lagras i denna databas kommer att vara viktiga för att beskriva förädlingens utveckling för lång tid framåt. Det är därför viktigt att uppgifterna registreras på ett enhetligt sätt. Vår förhoppning är att innehållet i denna arbetsrapport skall underlätta för förädlarna att registrera de nödvändiga uppgifterna på rätt sätt.

Nr 26-2005    Publicerad 2005-01-01 06:03

Kommentarer
Det finns ännu inga kommentarer på denna sida. Var först med att ge en kommmenter.
Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.
Författare
Curt Almqvist
Seniorforskare
Lars-Göran Stener
Tidigare anställd
Lynn Karlsson
Tidigare anställd