logga
Bild: istockhphoto.com
Skogforsk följer dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation). Här finns information om hur vi behandlar personuppgifter.

Skogforsk and GDPR in English

Skogforsk är ansvarig för all behandling av personuppgifter inom sin verksamhet, och behandlar personuppgifter i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679.

Vad gör Skogforsk med personuppgifter?

Vi behandlar personuppgifter för kunna bedriva vår verksamhet med forskning och utveckling, operativ förädling samt kommunikation av forskningsresultat. Vi gör det också för att utveckla vår verksamhet och för att följa lagen.

All behandling av personuppgifter på Skogforsk sker för att i något led främja dessa ändamål. Behandlingen måste även ha rättslig grund. Endast de personuppgifter som behövs för ändamålet ska behandlas.

Vilka personuppgifter samlas in och behandlas?

Syftet med behandling av personuppgifter varierar. Vi behandlar uppgifter om medarbetare, partnerföretag, forskningspartners, kunder och leverantörer. Vidare behandlas personuppgifter för personer som söker en tjänst eller på annat sätt kontaktar oss.

Den mesta av denna information samlas in direkt från personen. I vissa fall samlar vi även in uppgifter från andra källor, exempelvis Skatteverket. Varför detta görs informerar vi om i det enskilda fallet.

Vilken information som behandlas beror på syftet. Det kan till exempel vara:

  • Kontaktinformation som namn, adress, telefonnummer och e-post. Personnummer behandlas när det behövs för att säkert kunna fastställa din identitet eller för att samordna dina uppgifter mellan system för att säkerställa enhetlighet i informationen om dig.
  • Bank- och annan ekonomisk information för att betala ut pengar eller fakturera.
  • Personuppgifter som inhämtats inom ramen för deltagande i en forskningsstudie.
  • Information om hur du använder våra webbplatser, i syfte att förbättra användarvänligheten på dem, exempelvis via kakor.
  • Information vid deltagande i konferenser eller kurser.
  • Personuppgifter som behövs vid anställning eller om du söker en tjänst.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Skogforsk ansvarar för att behandling av personuppgifter skyddas av lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder. Åtgärderna ska vara sådana att de säkerställer en säkerhetsnivå som är lämplig i förhållandet till risken med behandlingen. Säkerhetsaspekterna ska innefatta konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet samt ett ändamålsenligt tekniskt skydd. 

Vem kan komma att ta del av dina personuppgifter?

Skogforsk lämnar inte ut personuppgifter för användning till tredje part, om inte detta överenskommits i samband med insamlingen av data.

Hur länge sparar vi personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter endast så länge som ändamålet med behandlingen kräver, eller så länge som krävs i lag.

  • Om du till exempel är anställd behandlar vi dina personuppgifter så länge det behövs för att administrera anställningsförhållandet.
  • Om du har ett uppdrag som innebär medverkan i styrelse, rådgivande grupp referens-, samverkans-, projektgrupp eller liknande behandlas dina uppgifter så länge det behövs för att administrera denna medverkan.
  • Om du är deltagare i en studie behandlar vi dina personuppgifter så länge som det behövs för att säkerställa forskningens kvalitet.
  • Om du har köpt en produkt eller prenumeration behandlar vi dina personuppgifter i max två år efter inköp eller avslutad prenumeration.

Data till tredje land

Skogforsk kan komma att föra över personuppgifter till tredje land utanför EU/EES, framför allt när det gäller internationella forskningsprojekt. Vi kommer då att vidta alla rimliga juridiska, organisatoriska och tekniska åtgärder som krävs för att uppnå en adekvat skyddsnivå för dina personuppgifter. Du kommer dessutom att bli informerad om detta.

Hur gör jag om jag vill veta mer? 

Kontakta vår kundadministratör, så hjälper hon dig vidare.

Användning av kakor (cookies)

Kakor är små textfiler som lagras på besökarens dator och som är möjliga att använda för att följa vad besökaren gör på webbplatserna. 

Skogforsk använder kakor för att ge besökaren tillgång till vissa funktioner, till exempel vid beställning av material. Vi använder också kakor för att samla in statistik över hur besökarna använder webbplatsen. Ingen personlig identifierbar information om besökaren lagras.

Du har alltid möjlighet att ställa in din webbläsare så att kakor inte lagras eller så att du får information om när en webbsida innehåller kakor. Vissa funktioner kan då falla bort.

Hantera kakor (cookies)

Skogforsk använder cookies som hjälper oss att samla in data om dig, från din webbläsare och enhet för att ge dig en bra användarupplevelse.

Nödvändiga kakor 
Alltid påslagna
Analyskakor 
Funktionella kakor 
Marknadsföringskakor 
Acceptera alla kakor