logga
I ett kilo skogfrö finns värden för miljontals kronor. Det är för dyrt för att slarvas bort. Därför finns fröservice i Sävar.

Skogforsk fröservice arbetar med analys, rådgivning, behandling och utveckling av nya fröbehandlingsmetoder. 

Vi behandlar frö både för plantskoleodling och skogssådd, till nytta för branschen. Till exempel, om vår behandling kan höja grobarheten med en procent innebär det för en medelstor plantskola som producerar 10 miljoner plantor att man får 100 000 fler plantor att sälja utan att odlingskostnaden påverkas.

Prislista Skogforsk fröservice 2023–2024

Rådgivning

Vi kan ge råd för hur ni bäst använder era fröresurser, vilka partier som är lämpliga att behandla, när och hur de bör behandlas, vilka eventuella förtester som bör göras, eller vilka användningsområden ett givet parti passar för.

Fröanalys

Vill du plocka kott och behöver ta snabba beslut hjälper vi dig med röntgenanalys. Behöver du tidiga prognoser av grobarhet och groningsenergi samt karakterisering av fröpartier före och efter sortering? Kontakta oss så hjälper vi till.

I vårt labb jobbar vi bland annat med att analysera andelen grobara frön och hur fort de gror, anatomisk utveckling och förekomst av fröinsekter, vattenhalt i frö och kott. Vi testar också kottars klängbarhet och studerar förekomst av kottinsekter och rostsvampar.

Läs mer om hur Groningsanalys och fröbehandling går till och om Lagring av frö.

Kottanalys

Är kottarna klängbara? Är fröet grobart? När är det lämpligt att plocka kott? Kontakta Monica Lundström för information om kott- och frökvalitet. 

Fröbehandling

Skogforsk behandlar varje år tonvis med frö. Vi avvingar, rensar, storleksfraktionerar och tar bort tomma frön från fröpartier. Vi IDS-behandlar också frö för att öka grobarheten och groningsenergin.

Kontakta oss gärna för att få en bedömning av hur snabbt ett akut sorteringsbehov kan hanteras.

Läs mer om fröbehandling i Kunskapsbanken

 

Kvalitetshöjande fröbehandling

Fröservice erbjuder ett flertal kvalitetshöjande fröbehandlingsmetoder, exempelvis:

  • avvingning och rensning av frö.
  • PREVAC, som sorterar bort skräp och frön med skadat skal.
  • vitalisering, för snabbare och jämnare groning.
  • IDS, där döda och svaga frön sorteras bort och kvarvarande vitaliseras.
  • storleksfraktionering.

Före val av behandlingsmetod rekommenderar vi en groningsanalys. Den ger en god bild av fröets aktuella kvalitet och information om vilken behandlingsmetod som är lämplig.

Frösäsong

Fröbehandlingssäsongen startar i november och avslutas i slutet av april. De allra flesta behandlingarna kräver även analys och vilket gör att tiden för behandling kan variera från cirka fem till elva veckor beroende av trädslag och vilken kvalitet fröpartiet har.