logga
Hur påverkas skogen om klimatet blir två grader varmare? Vad vinner man om alla lastbilar skulle utrustas med CTI? Vi utför konsekvensanalyser på uppdrag.

Vilka effekter får man om man satsar mer resurser på bättre föryngringar? Vad händer med lönsamheten om man kör tvåskift istället för treskift och kan virkesbyten vara en bra affär?

Det här är bara några exempel på frågeställningar som vi har hjälpt skogsbruket att utreda under de senaste åren. Skogforsks verksamhet spänner över ett brett område, från fröet fram till industrigrinden. Det ger oss goda möjligheter att sätta samman forskarteam som kan ta sig an stora, ämnesövergripande utredningar och konsekvensanalyser.

Vårt mål är att skapa bästa tänkbara underlag så att det svenska skogsbruket kan fatta rätt beslut för ett lönsamt och hållbart bruk av skogen.

Vill du veta mer om pågående projekt och om vi kan hjälpa ditt företag? Kontakta oss gärna för en diskussion om dina behov och våra möjligheter att hjälpa dig.