Gå till:

Johan Sonesson

Processledare, Seniorforskare
(SkogD)
Samhällsnyttor
Uppsala Science Park
751 83 Uppsala
johan.sonesson@skogforsk.se

070 - 518 85 89

Skogsskötsel