logga
Kvalitetssäkrad kunskap för skogsbranschen
Aktuellt
Senaste kunskapsartiklarna
Bränsleförbrukning i drivning 2022
Bränsleförbrukningen för drivning var ca 1,7 liter per kubikmeter 2022 beräknat med vår nya standardiserade metod.
2024-07-04
Data från lastbilars styrsystem kan användas för uppföljning av vägstandard
Efter den stora väginventeringen i Götaland 2018–2024 är det angeläget att hålla skogsbrukets vägdatabas uppdaterad. Data från timmerbilarnas CAN-buss ger värdefull information om vägarnas status.
2024-07-04
SKA22 underskattar effekten av fortsatt förädling och utbyggnad av fröodlingar
Tas effekterna av fortsatt förädling och anläggning av nya fröodlingar med blir tillväxten i Sverige 9 miljoner m3sk högre per år i slutet av SKA22:s studietid jämfört med scenariot Dagens potential.
2024-06-28
Miljöeffekter av markberedning
Skogforsk har gjort en litteraturstudie om miljöeffekter av markberedning på mineraljord. Här sammanfattas resultaten som baseras på studier i Sverige och Finland.
2024-06-24
Skattning av markens bärighet med hjälp av GIS-kartor
Markens bärighet är en avgörande faktor vid planering av terrängkörning och skogsbilvägar. Med förbättrade kartor eller kompletterande data från fältmätningar kan skattningarna bli bättre.
2024-06-24
Insamling av data och utveckling av metodik för kartläggning av områden med höga sociala värden
I detta projekt har vi analyserat möjligheterna att utveckla en metodik för att, med hjälp tillgängliga data, hitta höga sociala värden i skogen.
2024-06-20
Snabbingångar
Senaste nyheterna

Skogforsk utvecklar och kommunicerar kunskap, tjänster och produkter som bidrar till en hållbar utveckling  i skogsbruket till nytta för samhället.