logga
Kvalitetssäkrad kunskap för skogsbranschen
Aktuellt
Senaste kunskapsartiklarna
Nytt integrerat tankesätt ger nya lösningar på framtidens logistikpussel
Kan EU-projekt utomlands utveckla svenskt skogsbruk? Projektet SteamBioAfrica kombinerar optimering och livscykelanalys i ett interaktivt webgränssnitt för effektiv och hållbar försörjningsplanering.
2024-05-31
CLEAR – en modell för klimatrapportering
CLEAR är en modell för rapportering av klimateffekter orsakade av företag i skogssektorn. Modellen kan till exempel användas i årsrapporter eller årliga hållbarhetsrapporter.
2024-05-28
Så kan skördardata ge information om fukthalt och flisegenskaper
Genom att samla information om virkesegenskaper redan innan avverkning går det att styra produktionen från olika bestånd, och till och med olika delar av träd, till specifika produkter och industrier.
2024-05-28
Digital handelsplattform för fasta biobränslen?
Hur handlar biobränsleköpare med fasta biobränslen idag och hur kommer handeln och hanteringen av hållbarhetsfrågor se ut i framtiden? Skogforsk har kartlagt hur åtta olika aktörer ser på saken.
2024-05-20
Angreppsålder och infektionsförlopp av törskate
Risken för tidiga törskateangrepp hos tall ökar när kovall växer i närheten.
2024-05-15
Bekämpa granbarkborren i juni när granen är som mest mottaglig
Granbarkborrens syskonkullar anläggs ofta i juni när granen har som sämst försvarsförmåga mot angrepp. Forskaren Petter Öhrn har under flera år studerat barkborrarna och kommer nu med sin avhandling.
2024-04-26
Snabbingångar
Senaste nyheterna

Skogforsk utvecklar och kommunicerar kunskap, tjänster och produkter som bidrar till en hållbar utveckling  i skogsbruket till nytta för samhället.