logga
Om Skogforsk
"Vi leder hållbar utveckling". Det är Skogforsks vision. Vi utvecklar och kommunicerar kunskap, tjänster och produkter som bidrar till en hållbar utveckling i skogsbruket till nytta för samhället.

Vår forskning spänner över hela skogsbrukets värdekedja, från ett mikroskopiskt pollen hela vägen till industrin. Våra forskare är experter på bland annat förädling av träd som växer bättre och som kan möta framtidens klimatförändringar, bättre miljövård, högre skogsproduktion, effektivare skogsmaskiner som är skonsamma både mot föraren och miljön, effektivare logistik och värdeskapande virkesutnyttjande.

Vår relation till skogsbruket skapar unika förutsättningar för att ny kunskap ska bli tillämpad i det praktiska skogsbruket. Genom kommunikation och olika samarbetsformer vill vi bidra till ett än mer hållbart brukande av skogen.

Genom den kunskap och kompetens som Skogforsk genererar bidrar vi till FNs mål för hållbar utveckling (Agenda 2030). Den största nyttan uppstår förstås då våra resultat implementeras och används praktiskt i skogsbruket men vi har även identifierat hur vår egen verksamhet påverkar målen. Läs mer om hur vårt arbete kopplar till Agenda 2030.

Skogforsk är anslutna till UN Global Compact och verksamheten drivs i linje med Skogforsks uppförandekod. Läs mer om vad vi gör i vår Års- och hållbarhetsredovisning.

Skogforsk är det svenska skogsbrukets forskningsinstitut, finansierat av skogsnäringen och staten. Totalt är vi omkring 140 anställda, varav 80 är forskare. Vi finns på tre orter, Uppsala (huvudkontor), Sävar och Ekebo.

Läs mer om forskningen i vår forskningsstrategi.

Skogforsk följer Formas policy för öppen tillgång till forskningsdata. Läs mer här.

 

Skogforskfilmen

 

Skogforsk 30 år