Gå till:

Bli partner i Skogforsk

För att råvara från skogen ska utvecklas till en mer självklar del av ett framtida hållbart samhälle krävs gemensam forskning och innovation där hela skogsbruket bidrar.

Skogforsk samlar företag från hela skogsbruket. Genom Skogforsk kan de samordna och växla upp sina forskningsresurser genom extern finansiering från staten och EU. Varje krona som skogsbruket satsar ger tillgång till ytterligare tre kronor.

De senaste fyra åren har skogsbruket genom den så kallade "60-öringen" satsat 200 miljoner kronor. En god investering, som redan är återbetald, flera gånger om. Effekterna av forskningen har dessutom förbättrat arbetssituationenen för många människor och minskat skogsbrukets miljöpåverkan.

Flera viktiga genombrott har kommit som ett direkt resultat av Skogforsks FoI-arbete och aktiva samverkan med skogsbruket och vetenskapssamhället. Några exempel är högre bruttovikt för timmerbilar, bättre frön och plantor som klarar ett varmare klimat, nya metoder som minskar risken för markskador, sänker avverkningskostnaderna, förbättrar arbetsmiljön och naturvård som gör nytta i praktiken.

Det hade inte varit möjligt utan allas gemensamma satsningar.

Vill du veta mer om vad det innebär att vara partner? Kontaka vd Charlotte Bengtsson.

I denna broschyr kan du läsa mer om Skogforsks forskning: Partnerskap Skogforsk

Som partner till Skogforsk kan du...

Påverka Skogforsks forskning. Genom medverkan i styrelsen och i olika påverkans- och samverkansgrupper är det våra partners som styr inriktningen på forskningen.

Bygga kunskap och driva utveckling. Partners kan bygga kunskap och utveckla verksamheten genom att anlita Skogforsk som sin egen utvecklingsavdelning till partnerpris. Man kan också vara värd för forskningsprojekt som man tycker är viktiga.

Fyra exempel där Skogforsk gör skillnad

Jag tror att man kommer att prata om försöket i Effaråsen om både 30 och 50 år. Där tar vi reda på hur vi får vi den bästa balansen mellan ekonomi, virkesproduktion och biologisk mångfald.   Läs mer om Effaråsen Kontakta Line Djupström
Av varje satsad “60-öring” går 12 öre till skogsträdsförädling. 12 öre ger 40 kronor tillbaka genom träd med högre tillväxt, bättre kvalitet och bättre anpassning till framtida klimatförändringar.   Läs mer om skogsträdsförädling Kontakta Thomas Kraft
Vi har under lång tid arbetat för att optimera skotningsarbetet. Det har bland annat resulterat i programmet Bestway som kan förkorta körsträckan, minska dieselförbrukningen och risken för markskador   Läs mer om Bestway Kontakta Linnea Hansson
Vårt långsiktiga arbete med hållbara transporter har möjliggjort införandet av 64 tons bruttovikt till ett värde av cirka 250 miljoner kronor per år.   Läs mer om energieffektiva transporter Kontakta Anna Pernestål