Gå till:

Ekonomi- och faktureringsuppgifter

Uppgifter för ekonomiska transaktioner med Skogforsk.

Organisationsnummer: 817602-9786

Internationellt momsnummer (VAT no.): SE817602978601

Bankgiro: 5372-7004

Elektronisk faktura
GLN:
7368176029786
Organisationsnummer: 817602-9786

Faktureringsadress:
Skogforsk
INX9022-001
831 90 Östersund

Fakturor via E-post:
INX9022-001@pdf.scancloud.se
Bifoga fakturan i PDF eler TIF-format