Gå till:

Ekonomi- och faktureringsuppgifter

Uppgifter för ekonomiska transaktioner med Skogforsk.

Organisationsnummer: 817602-9786

Internationellt momsnummer (VAT no.): SE817602978601

Bankgiro: 5372-7004

Faktureringsadress per post:
Skogforsk
Fack: 13
FE590
751 75 Uppsala

Elektroniska fakturor: efakt.skogforsk@devo.se