logga
Uppgifter för ekonomiska transaktioner med Skogforsk.

Organisationsnummer: 817602-9786

Internationellt momsnummer (VAT no.): SE817602978601

Bankgiro: 5372-7004

 

Fakturor

Elektronisk faktura
GLN:
7368176029786
PEPPOL-ID: 0007:8176029786 alt 0088:7368176029786

Faktura via E-post skickas till
INX9022-001@pdf.scancloud.se
Bifoga fakturan i PDF. Endast en pdf per e-post.

Fakturaadress som ska framgå på alla fakturor 
Skogforsk
INX9022-001
831 90 Östersund

 

Krav på fakturainnehåll

  • Namn på beställaren/referens måste alltid anges på fakturan
  • Vi tillämpar och accepterar 30 dagars betalningsvillkor
  • Faktureringsavgift, expeditionsavgift eller andra liknande avgifter accepteras ej.
  • Fakturor som inte motsvarar dessa krav och har fel fakturaadress kommer att återsändas för komplettering/ändring.