Om Energieffektivare transporter

I syfte att öka energieffektiviteten i landsvägstransporterna och därmed minska emissionerna initierade Trafikverket ett nationellt program kring HCT-fordon (High Capacity Transport) 2012. Ett projekt inom det nationella HCT-programmet är demonstrationsfordonen – alltså olika typer av HCT-fordon som kör med större laster än de vanligtvis tillåtna. Det är information om dessa fordon samt information om tillstånd, undantag och regelverk för HCT som dessa sidor handlar om.

Senaste nyheter

Långa HCT - 34,5 meter 2023-03-01
HCT i Dagens industri 2022-12-08
Långa fordon på väg 2022-09-02
ETT avslutning 2021-02-16
Implementeringen av BK4 2021-01-21
Autonom backning
Backa autonomt
2020-09-03

Visa alla nyheter