Långa fordon på väg

Så har regeringen äntligen tagit beslutet att tillåta fordonståg med maximal längd om 34,5 meter på ett utpekat vägnät. Läs mer här

ETT-projektet initierades efter att en delegation varit iväg till Australien 2006 för att hämta inspiration. Ganska snart efter det insåg även de svenska myndigheterna att HCT (High Capacity Transport, ett samlingsnamn för större och tyngre fordon än normalt) var något som var på frammarsch varför man initierade det nationella HCT-programmet som också gjorde en resa “Down under” för att lära sig mer om regelefterlevnad och kontrollsystem.

Sedan januari 2009 har Skogforsk tillsammans med de svenska trafikmyndigheterna, skogsbruket, åkeriföretagen, påpbyggare och många fler arbetat med att implementera en lagstiftning som medger att dessa fordons får användas på svenska vägar. Och nu är vi där. Initialt räknar Trafikverket med att kunna släppa omkring 450 mil huvudsakligen riks- och motorvägar men planen är att succesivt bygga ut med mer. Observera dock att man inte höjer bruttovikten för det utpekade vägnätet. Där gäller BK1 eller BK4 beroende av hur vägen är klassad i dag se även kartan på sidan 50 i underlagsrapporten.

Om allt går som det ska kommer vi kunna köra med dessa fordonståg från och med 1 september 2023.


Visa alla nyheter