Publikationer och resultat

Nedan listas ett urval publikationer och resultat rörande HCT-fordon och transporter. Allt är inte framtaget inom Demonstrationsprojektet men är av allmängiltig karraktär.

Här finns även ett informationsmaterial kring för- och nackdelar med HCT, främst ur ett kommunalt perspektiv.

Titel (länk) År Utgivare Författare
Utvecklingen mot högre bruttovikter inom skogsbruket 2021 Skogforsk Henrik Von Hofsten,
Thomas Parklund
Slutrapport för ETT-projektet, 2017–2020 2021 Skogforsk Henrik Von Hofsten
Årsrapport DUoETT 2021 Cider,
L.
Tyngre transporter på det kommunala vägnätet 2021 Ericson,
J. & Taner,
S.
Kostnadsbesparingar med 74-tonsfordon 2021 Skogforsk Lovisa Engberg Sundström,
Mikael Bergqvist,
Aron Davidsson
Slutrapport ETTdemoFlis 2021 Skogforsk Johanna Enström,
Anders Eriksson,
Henrik Von Hofsten,
Daniel Noreland
Analys av BK4 utbyggnad i Jämtland & Västerbotten 2021 Handelskammaren Mittsverige Anders Eriksson
HCT-fordon för rundvirkesvirkestransporter – är det en lönsam investering? 2020 Skogforsk Daniel Noreland
Allt fler vägar godkänns för 74-tonsbilar 2020 Skogforsk Henrik Von Hofsten,
Aron Davidsson
Noggrann lastning kan sänka 74-tonfordonens transportkostnad vid långa avstånd 2020 Skogforsk Arvid Boberg,
Henrik Von Hofsten
25 vägsträckor identifierade som potentiella korridorer för högkapacitetsfordon 2020 Skogforsk Christian Höök,
Victor Asmoarp,
Oskar Gustavsson
Impacts of increasing maximum truck weight – case Finland 2020 European Transport Research Review Liimatainen,
H.,
Pöllänen,
M. & Nykänen,
L.
Åtta hjulaxlar optimalt på virkesbilar 2019 Skogforsk Henrik Von Hofsten,
Victor Asmoarp
Tio år med 74-tonsfordon – hur funkar de i praktiken? 2019 Skogforsk Henrik Von Hofsten
Högre netto när avstånd till industri vägdes in i skördarapteringen 2019 Skogforsk Sara Holappa Jonsson,
Victor Asmoarp,
Ingemar Eriksson,
Oskar Gustavsson
Färdplan HCT väg 2019 CLOSER Asp,
T.
A method of finding HCT roundwood corridors 2019 Höök,
C.
Längre lastbilar på det svenska vägnätet för mer hållbara transporter 2019 Trafikverket Natanaelsson,
K.; Brandt,
J.
Nya transport- och lastfordon i skogsbruket 2019 Skogforsk Henrik Von Hofsten
Fördjupade analyser av att tillåta tyngre fordon på det allmänna vägnätet 2019 Trafikverket Kenneth Natanaelsson,
Pernilla Ngo
Ny studie bekräftar: HCT-fordon sänker miljöbelastningen 2018 Skogforsk Henrik Von Hofsten,
Torbjörn Brunberg
Broar identifieras med nya metoder 2018 Skogforsk Aron Davidsson,
Mikael Bergqvist
Fyra travar ger fyllda virkesbilar med minskad miljöpåverkan 2018 Skogforsk Rolf Björheden,
Olle Gelin,
Henrik Von Hofsten
Vägning av hela fordonslass – möjligheter och felkällor 2018 Skogforsk Henrik Von Hofsten
Effektivare transporter på väg – slutrapport från ETT 2014-2016 2018 Skogforsk Victor Asmoarp,
Johanna Enström,
Mikael Bergqvist,
Henrik Von Hofsten
Årsrapport High Capacity Transport 2016 2017 Trafikverket Asp,
T.
HCT-kalkyl – en interaktiv kalkylmodell för att jämföra lastbilsstorlekar 2017 Skogforsk Fredrik Johansson,
Henrik Von Hofsten
Transportekonomi vid massavedstransport med olika antal travar på 74-tons virkesbil – Teoretisk analys 2017 Skogforsk Henrik Von Hofsten,
John Arlinger
Sliter tyngre lastbilar mer på vägen? 2017 Skogforsk Victor Asmoarp,
Henrik Von Hofsten
Vindsmarta lastbilar ger lägre bränsleförbrukning 2016 Skogforsk Claes Löfroth,
Olle Gelin
90 ton testas på skogsbilväg 2016 Skogforsk Victor Asmoarp,
Örjan Grönlund
CTI – lönsamt för industrin men en kostnad för åkaren 2016 Skogforsk Sten-Gunnar Skutin
ETTaero – aerodynamisk utformning av skogstransporter 2016 Skogforsk Claes Löfroth,
Olle Gelin
Skogsbilvägsnätet är redo för större lastbilar 2016 Skogforsk Adam Larsson,
Mikael Bergqvist
Projektrapport ETT-Flis 74-ton 2016 Skogforsk Johanna Enström,
Henrik Von Hofsten
Workshop för ETT-förare fångar viktiga erfarenheter 2016 Skogforsk Johanna Funck,
Victor Asmoarp
Stora lastbilar kan spara 44 000 ton koldioxid 2016 Skogforsk
Kontinuerlig uppföljning av drivmedelsförbrukning och lastfyllnadsgrad för ETT- och ST-fordon 2014 2015 Skogforsk Fredrik Johansson