logga
Bild: Gustav Karlefors
CTI på virkesfordon kan ge sänkta kostnader för industrin genom ökad leveranssäkerhet och minskade kostnader för vägbygge och vägunderhåll. Men för åkaren är CTI en kostnad.

Industrin är beroende av stabila och säkra leveranser för att kunna uppnå en hög och störningsfri produktion. Kraven på logistiken är större än någonsin – allt skall vara tillgängligt ”alltid”. Störningar är bland annat tjällossning på våren och intensiva regn på hösten och klimatförändringen hotar ge allt längre perioder med nedsatt bärighet på skogsbilvägarna. Här kan CTI (Central Tyre Inflation) få en ökad roll, med ett lägre marktryck och mindre slitage på skogsbilvägarna. CTI-bilarna tar sig in på betydligt fler avlägg vid nedsatt bärighet vilket ger högre leveranssäkerhet.

Skogforsk har studerat CTI i praktisk användning hos SCA Skog, som storsatsar på att bygga speciella CTI-vägar. CTI-vägar byggdes för första gången på 90-talet i delstaten Washington, USA, och innebär 35-40% mindre material i överbyggnaden än en vanlig skogsbilväg, vilket ger stora kostnadsbesparingar. SCA är idag ledande i världen på CTI-vägar.

Ekonomiska resultat

Den kalkylmodell som utvecklades under projektet innehåller 16 olika faktorer (se fördjupning), där alla utom en ger kostnadssänkningar vid CTI-användning. Den enda faktor som leder till kostnadshöjning är inköp och montering av själva CTI-systemet. Här följer några av slutsatserna från kalkylen.

För åkaren

 • CTI-aggregatet får en livslängd som räcker två lastbilar (5+5 år), på släpet blir livslängden för CTI-aggregatet 10 år.
 • Något högre kostnad för service och reparation.
 • Något längre hållbarhet på däcken.
 • Fordonskalkylen med CTI visar sammantaget på ökade kostnader för åkaren med 1,3-1,4%.

För industrin

 • I en totalkalkyl för industrin blir totalt ekonomiskt utfall minskade kostnader med 2,90 kr/m3fub. Detta gäller en typförvaltning med avverkning 1 500 000 m3fub per år och köpandel 40 %.
 • Den faktor som ger störst kostnadsminskning är att gå över till att enbart bygga CTI-väg. 
 • Alla övriga, ej beräknade, faktorer ger ytterligare kostnadssänkningar.
 • Värdet av den höjda leveranssäkerheten har inte kunnat beräknas men är sannolikt än mer värdefull.
 • I denna kalkyl räcker det med den minskade återställningen efter avverkning för att täcka kostnaden för CTI-montage på virkesbilarna.

Mer om CTI

CTI är förkortning av Central Tire Inflation. Ett CTI-montage består av ett CTI-aggregat (kompressor, tryckluftstank och ventiler), slangar och däckventiler för varje däck. Det ger möjlighet att styra och reglera däcktrycket utifrån en kontrollpanel i hytten. Effekten blir minskat marktryck och ökad dragkraft, vilket ökar fordonets förmåga att trafikera svaga vägar, t.ex. under förfallsperioder.

 

Läs fördjupning

Kalkylmodellen som utvecklades under projektet innehåller 16 olika faktorer. Sex av faktorerna kunde beräknas, medan de övriga tio endast kunde bedömas. 

Faktorer som ingår och har beräknats i kalkylen:

 1. Minskat stillestånd för virkesfordon p.g.a. tjällossning. I kalkylen har vi antagit att det inte förekommer stillestånd, p.g.a. att man flyttar till trakter utan tjällossning istället (ingår i fordonskalkyl).
 2. Minskade väglager, p.g.a. att CTI-bilarna kan hämta virke kontinuerligt. Lagerkostnader är inte så stora idag, tack vare låg ränta. En större fara är om talltimmer får ligga kvar in på våren, nedklassning p.g.a. blånad är mycket kostsamt.
 3. Fullt lass på Bärighetsklass 2 och 3 på allmän väg (CTI-fordon har ett undantag i Trafikstyrelsen föreskrifter). Undantag: Svaga broar.
 4. Minskad återställning av skogsbilväg efter avverkning (många vägar blir sönderkörda under intensiva uttransporter).
 5. Nybyggnation uteslutande av CTI-vägar, som har 35-40 % mindre överbyggnad, vilket ger en rejäl kostnadssänkning. 
 6. Fordonskalkyl, med montage av CTI.

Påverkande faktorer som inte kunnat beräknas i kalkylen:

 1. Minskad flyttning p.g.a. att CTI-fordon klarar avlägg med lägre bärighet.
 2. Minskad omfattning av lunning (transport i två steg till tjälsäker väg, med omlastning).
 3. Lägre behov av terminallager, tack vare ökad tillgänglighet till avlägg vid skogsbilväg.
 4. Minskade industrilager, (av samma skäl som ovan).
 5. Underlättat köp av virke från privata skogsägare, som uppskattar att man har CTI-fordon som ger mindre skador på vägen.
 6. Fullt lass trots att Trafikverket satt tjälrestriktioner på vissa allmänna vägar under tjällossning (CTI-fordon får ofta generellt undantag).
 7. Kortast väg. CTI-fordon kan färdas på vägar där standarfordon inte kan, vilket ger något kortare transportsträckor.
 8. Bättre arbetsmiljö, med mindre vibrationer i lastbilshytten.
 9. Lättare att lösa akuta situationer i virkesförsörjningen, tack vare att i princip ”alla virkesavlägg är tillgängliga alltid” för CTI-fordon. Alternativen kan vara mycket kostsamma, t.ex. att hämta virke från långa avstånd.
 10. CTI är en försäkringspremie för ökad leveranssäkerhet. När man tagit kostnaderna för CTI får man också en högre leveranssäkerhet mot industrin. Vid diskussioner med industrin har denna faktor väckt störst intresse.

 

Vid intervjuer med åkare kommer ofta montaget utanpå axeln (avser drivaxlar) på tal. Vissa åkare upplever att det innebär ett merarbete att ibland gå runt bilen och kontrollera att alla slangar är hela. Åkare som trivs med CTI brukar inte tycka att montaget är något problem.

 

Montage genom axeln. Används på axlar som ej är drivaxlar.

 

Nr 85-2016    Publicerad 2016-09-26 06:00

Kommentarer
Det finns ännu inga kommentarer på denna sida. Var först med att ge en kommmenter.
Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar. Var god bekräfta att du inte är robot!
Författare
Sten-Gunnar Skutin
Tidigare anställd