logga
Kunskapsbanken
Här samlar vi det vi kan om skog. Botanisera bland mer än 1900 kunskapsartiklar. Hitta samlad kunskap snabbt och enkelt i "Temaområden". Dessutom, "Vision", vår tryckta tidning som utkommer fyra gånger/år där flera av artiklarna kan du läsa direkt på webben.
Senaste kunskapsartiklarna
Välj rätt skötselmetod för maximal klimatnytta
Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar och många anser att skogen spelar en nyckelroll i att bekämpa klimatförändringarna. Men när det kommer till hur det ska göras går åsikterna isär.
2024-06-19
Finns det en formel för kostnadseffektiv produktionsplanering?
Ett samarbete mellan Skogforsk och Jyväskyläs universitet har lett till viktiga teoretiska byggstenar i utvecklandet av nya beslutsstöd som kan tillgodose skogsföretagens behov.
2024-06-18
Skogsbrukets kostnader och intäkter 2023
Kraftiga kostnadsökningar för vägar och administration bidrog till minskad lönsamhet i skogsbruket 2023.
2024-06-18
Nytt integrerat tankesätt ger nya lösningar på framtidens logistikpussel
Kan EU-projekt utomlands utveckla svenskt skogsbruk? Projektet SteamBioAfrica kombinerar optimering och livscykelanalys i ett interaktivt webbgränssnitt för effektiv och hållbar försörjningsplanering.
2024-05-31
CLEAR – en modell för klimatrapportering
CLEAR är en modell för rapportering av klimateffekter orsakade av företag i skogssektorn. Modellen kan till exempel användas i årsrapporter eller årliga hållbarhetsrapporter.
2024-05-28
Så kan skördardata ge information om fukthalt och flisegenskaper
Genom att samla information om virkesegenskaper redan innan avverkning går det att styra produktionen från olika bestånd, och till och med olika delar av träd, till specifika produkter och industrier.
2024-05-28
Tidningen Vision