logga

Temasidor

Här samlar vi information om särskilda teman. Syftet är att underlätta för läsaren att snabbt hitta samlade resultat från Skogforsk inom ett visst område.

Vi vill också ge en komplett bild av den konkreta nyttan som kunskapen genererar både för skogsbruket och i förlängningen, hela samhället.

Skogforsk publicerar löpande resultat och rapporter från pågående projekt. Samtidigt har vi mycket att berätta om ur ett bredare perspektiv. Det kan till exempel handla om kunskapssammanställningar eller länkar till olika rapporter, filmer eller annat kommunikationsmaterial inom ett visst område som vi vill lyfta fram. Och det gör vi här!