logga
Vision nummer 1, 2024

Årets första nummer med tema "Brand". Vad händer efter branden? Ger naturvårdsbränning effekt? Hur viktig är KELO-veden för skogsarterna. Hur bildas KELO-ved? Är skogsbruket redo för nya fler bränder?

Fullspäckade sidor om brand men också om årets resultat i föryngringskollen: Var tar alla plantor vägen? Ett stort antal plantor, ungefär en tredjedel, saknas... 

Vision är Skogforsks kundtidning. Tidningen är tänkt att ge inspiration och inblickar i skogsbrukets vardag, aktuella omvärldsanalyser och resultat från aktuell skogsforskning.

Vill du prenumera på Vision i tryckt form? Kontakta Inger Karlsson.

Artiklar i detta nummer:
Föryngringskollen: Stort antal plantor saknas
Årets uppföljning av föryngringsåtgärder utförda hösten 2022 och våren 2023, visar att plantantalet är betydligt lägre än det förväntade en tillväxtsäsong efter planteringen. Hur går det för våra föryngringar?
Föryngringskollen: Analys – räkna med lägre tillväxt
Självföryngringen räddar många planteringar från att bli underkända, men det innebär samtidigt att en stor del av förädlingsvinsten går om intet.
Föryngringskollen: Hög tid att agera!
De medverkande företagen ger sin syn.
Föryngringskollen: Vart tar alla plantor vägen?
En tredjedel av plantorna saknas. Det är det mest iögonfallande resultatet när Föryngringskollen drar i gång på allvar.
Fler skogsbränder att vänta
Skogsbruket måste rusta sig för allt fler skogsbränder i framtiden. En ny analys från SMHI visar på en potentiell förlängning av högrisksäsongen med flera veckor i stora delar av landet under detta århundrade.
Redo för moteld?
Sedan de stora skogsbränderna 2014 och 2018 har skogsbruket och myndigheterna arbetat intensivt för att stärka sin beredskap och sitt samarbete vid skogsbrand. Så hur redo är vi inför brandsäsongen 2024?
KELO – livsavgörande för många skogsarter
Gammal, grå och fet … men full av liv! Kelo* av tall är viktigare för många arter än man tidigare trott. Men den värdefulla fetveden minskar relativt snabbt i dagens skogslandskap.
Ger naturvårdsbränningen effekt?
Naturvårdsbränning används för att främja biodiversitet och förebygga mera storskaliga bränder. Men när forskarna följer upp effekterna väcks frågan: Är naturvårdsbränning värt pengarna eller bara en ”FSC-svärta”?
Efter branden: ”Viktigt med hyggesvila efter brand”
– Sommaren 2019 började vi föryngringsarbetet och då främst med sådant vi kunde plantera direkt – befintliga hyggen och ungskogar. Vi röjde inte ned den döda ungskogen, det hade bara blivit omöjligt att ta sig fram för plantörerna.
Efter branden: ”Det är mycket psykologi i det här.”
Stort räddningsarbete med att få ut sågbart virke räddade drygt 100 000 kubikmeter åt medlemmarna.
Efter branden: När det hettar till
– Visst var det viktigt att få skogen att växa igen. Men när krisen väl drabbade oss var det gemenskapen som var viktigast, säger Roland Wästholt, skogsägare i Hälsingland.