logga
Årets uppföljning av föryngringsåtgärder utförda hösten 2022 och våren 2023, visar att plantantalet är betydligt lägre än det förväntade en tillväxtsäsong efter planteringen. Hur går det för våra föryngringar?

infografikplantor.jpg

 Klicka på bilden för att se ladda ner PDF