logga
Bild: Elin Fries, Bitzer
Skogsbruket måste rusta sig för allt fler skogsbränder i framtiden. En ny analys från SMHI visar på en potentiell förlängning av högrisksäsongen med flera veckor i stora delar av landet under detta århundrade.

Text och foto: elin fries 

Historiskt sett har sydöstra Sverige upplevt en längre säsong med hög skogsbrandrisk, med omkring två månader med hög risk jämfört med övriga landet. Övriga Sydsverige och kuststräckorna i Norrland följer efter med en knapp månad, och Norrlands inland med betydligt kortare period av cirka en vecka.

 

Perbergcitat2.jpg

 

Risk för skogsbränder

I en nyligen genomförd analys vid Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) har man undersökt hur framtida risker för skogsbränder ser ut under tre olika klimatscenarier med varierande grad av utsläpp av växthusgaser. Den omfattande studien använder sig av många klimatmodeller, vilket leder till att man kunnat beskriva förändringar och hur stor tillit man kan ha till resultaten.

– Oavsett vilket klimatscenario vi tittar på, visar resultaten en markant ökning av högrisksäsongerna. Omfattningen och varaktigheten av dessa perioder kommer att variera beroende på vilket klimatscenario som blir verklighet, men i samtliga fall ser vi att högriskperioderna blir fler i stora delar av landet och även kraftigare. Förändringarna är mest tydliga där vi redan har stor förekomst av högriskperioder i dag, förklarar Peter Berg.

Veckovis längre i söder

Analysen pekar på att södra Sverige kan stå inför två till tre veckors förlängning av högriskperioden för skogsbränder redan i mitten av århundradet, om vi håller oss inom det av Parisavtalet beslutade maximala två graders ökad global medeltemperatur. Generellt ser antalet och intensiteten på högriskperioderna ut att öka för hela landet, men det är inte lika tydligt i framför allt Norrlands inland där klimatmodellerna delvis ger olika budskap.

Varmare och torrare

– De två huvudsakliga drivkrafterna bakom denna förändring är en ökning i temperatur, vilket leder till högre avdunstning och snabbare uttorkning av marken, samt längre torrperioder som i sin tur förstärker uttorkningen och därmed ökar brandrisken, säger Peter Berg.

Mer regn …

Samtidigt leder alla utsläppsscenarier till att nederbörden ökar i Sverige under alla årstider. Borde inte det ge våtare marker och mindre brandrisk?

... på färre tillfällen

– Även om vi förväntar oss totalt mer regn, kommer det att fördelas över färre regntillfällen, vilket leder till längre perioder av torka. Dessutom förväntas nederbördsökningen vara större i norra Sverige jämfört med de södra delarna, vilket leder till varierande
effekter på brandrisk över hela landet, säger Peter Berg.