logga
Det finns möjlighet att anlägga 25 sträckor i Sverige där virkestransport sker med 90-tonsfordon. Något som skulle spara upp till 5 500 ton i CO2-utsläpp och 33 miljoner kronor i bränslekostnader.

I Sverige transporterades 71,6 miljoner ton skogsråvara med lastbil under 2016. Detta transportarbete utgör omkring 15 procent av all nationell lastbilstransport. För att minska klimatpåverkan och nå de svenska klimatmålen har användningen av 90-tons högkapacitetstransporter, HCT, på utvalda vägar identifierats som potentiellt fördelaktig.

Examensarbete initierat av ETT-projektet 

I ett examensarbete som initierats av ETT-projektet på Skogforsk har en metod för att identifiera potentiella HCT-korridorer för rundvirkestransport med 90-tons lastbilar utvecklats. En HCT-korridor är en specifik del av en transportsträcka där allt virke kan transporteras på 90-tonsfordon. Det kan till exempel vara sträckan från virkesterminal till industri, från tågterminal till industriterminal eller från virkesterminal till industriterminal.

I studien ingick även att uppskatta miljömässiga och ekonomiska potentialer jämfört med det konventionella 74-tons lastbilstransportsystemet för svenska förhållanden. Studien använde data från faktiska rundvirkestransporter under 2016 tillsammans med den skogliga svenska vägdatabasen (SNVDB) för att identifiera korridorer.

Bra för klimat och ekonomi

Resultaten visade att det fanns potential att anlägga 25 HCT-korridorer med totalt 20 stycken 90-tons lastbilar som kunde frakta 2,5 miljoner ton rundvirke och därigenom spara 5500 ton CO2-utsläpp och 3,1 miljoner euro i bränslekostnader.

Examensarbetet är skrivet vid Institutionen för Skogens Biomaterial och Teknologi på SLU.
Läs hela rapporten nedan.

Nr 12-2020    Publicerad 2020-03-05 07:00

Kommentarer
Det finns ännu inga kommentarer på denna sida. Var först med att ge en kommmenter.
Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar. Var god bekräfta att du inte är robot!
Författare
Christian Höök
SLU
Victor Asmoarp
Tidigare anställd
Oskar Gustavsson
Jägmästare