logga
Bild: Niklas Fogdestam, Skogforsk
Uppföljningen av 14 HCT-fordon i ETT-projektet visar bland annat att fordonen i projektet använde 100 000 liter diesel mindre än om samma mängd virke hade transporterats med vanliga 60-tonsfordon.

En ökning av andelen HCT-fordon (High Capacity Transport) skulle öka bruttovikten, möjliggöra sänkt bränsleförbrukning och därmed bidra med minskade utsläpp av koldioxid från transportsektorn. Tidigare försök och driftsstudier har visat att en höjning av bruttovikten för lastbilstransporter kan sänka bränsleförbrukningen per transporterat ton med 8–20 procent.

Syftet med denna studie har varit att kontinuerligt följa upp bränsleförbrukning och lastfyllnaden för HCT-fordon inom ETT-projektet. Denna rapport är avgränsad till fordon anpassade för skogstransporter och är en del i HCT-programmet (Bilaga 2).

I studien användes uppgifter från totalt 14 fordon, vilka var i drift under 2014. Det finns uppgifter om lastvikter och transporterad vikt för totalt 8 920 tran­sporter. Antalet transporter per fordon under 2014 varierade från 150 till drygt 1 000 stycken. De 14 fordonen som fanns med i studien har indelats i fem olika kategorier beroende på användning och konfiguration. Alla 14 fordon har inte varit i drift under hela perioden och det fanns även en variation i rapporte­rings­­­grad.

Resultat och slutsatser

  • Lägst förbrukning i studien har fordonet med högst bruttovikt 90 ton, 16,8 ml/tonkm. ST-fordonens förbrukning varierar från 21,7 ml/tonkm till 28,3 ml/tonkm.
  • ST-fordon med 68 tons bruttovikt har i studien visat på en bränsleför­bruk­ning i nivå med 74 tons fordon.
  • Lastfyllnadsgraden var 81–99 procent för fordonen i studien.
  • I jämförelse med om motsvarande transporter vore utförda med 60 tons bruttovikt har projektet sänkt bränsleförbrukningen med drygt 100 000 liter och 300 000 kilogram CO2.
Nr 161-2015    Publicerad 2015-12-18 14:07

Kommentarer
Det finns ännu inga kommentarer på denna sida. Var först med att ge en kommmenter.
Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar. Var god bekräfta att du inte är robot!
Författare
Fredrik Johansson
Skogforsk