logga
De höga bränslepriserna slår hårt mot skogsnäringen. Sedan innan finns vindavvisare för lastbilarna för att minskar förbrukningen, men fram tills nu har det saknats en lösning för släp och påbyggnad.

Sedan början av 2000-talet har Skogforsk medverkat till minskade utsläpp från skogsbrukets transporter. Detta har framför allt lösts genom att introducera HCT-fordon (High Capacity Transport), det vill säga lastbilar med högre nyttolast. Resultaten visar att bränsleförbrukningen för ett givet transportarbete minskar med 10–15 procent utan att påverkan på vägen nödvändigtvis behöver bli större. Nu testas även aerodynamiska lösningar tillsammans med Linköpings Universitet (LiU). Många av dagens lastbilar har vindavvisare och chassikjolar för lägre förbrukning redan när de rullar ut från fabriken. Men påbyggnader och släp måste också åtgärdas, annars är insatserna på lastbilen närmast bortkastade enligt studier.

Praktiska lösningar

Nu försöker Skogforsk och LiU hitta lösningar för vindavvisning som fungerar i praktiken. Det är svårt eftersom lastade och olastade virkesfordon har helt olika aerodynamik. Forskarna har utvärderat två åtgärder på efterfordonet: kjolpaket och skjutbara bankar. Tekniken analyserades i en virtuell vindtunnel och studien visar att åtgärderna gav minskat luftmotstånd och lägre bränsleförbrukning.

Även praktiska tester visar att det fungerar. Det finns förbrukningsstatistik från 15 körningar med ett kjolförsett släp, och 15 körningar med ett referenssläp utan kjolar. Siffrorna visar en tydlig skillnad till det kjolförsedda ekipagets fördel.

En till två procent

Sammantaget kan skjutbara bankar och aerodynamiska kjolar minska bränsleförbrukningen för ett timmerfordon med 1–2 procent i genomsnitt utan att inverka menligt på användningen. Tvärtom kan bankförskjutning underlätta effektiv lastning.

Ett genomsnittligt timmerfordon körs 180 000 km per år. En procents minskning av en förbrukning på 40 liter per 100 km motsvarar då 720 liter drivmedel per år, eller 15 000 kr räknat på ett drivmedelspris om 21 kr per liter. Med en kalkylränta på fem procent skulle en systemkostnad upp till 300 000 kr vara acceptabel, enligt kalkyler.

Då pratar vi om användning för typiska timmerbilar, som i ganska stor omfattning körs på mindre vägar. Vid körning över längre avstånd i landsvägsfart ökar potentialen.

Skjutbara bankar – snart verklighet?

Magnus Landberg vid SAAB har tillsammans med Linköpings universitet utvecklat en prototyp med kolvmatning av bankarna som ska sitta nedfälld i släpets sida.

När de dras ihop mot varandra så minskar vindmotståndet, det rör sig om ganska stora turbulenta virvlar bakom varje enskild banke och stake som man kommer åt på det viset. Med den här tekniken kan vi även skjuta ihop travarna efter lastning och minska turbulensen ytterligare den vägen.

Finansiering

Projektet är finansierat av Energimyndigheten.

Nr 16-2022    Publicerad 2022-03-24 10:14

Kommentarer
Det finns ännu inga kommentarer på denna sida. Var först med att ge en kommmenter.
Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar. Var god bekräfta att du inte är robot!
Författare