logga
Bild: SCA
Elektrifiering av lastbilar är en nyckel för att nå klimatmålen, men det kommer krävas laddning. En ny studie visar att tre laddare vid en större industri bara innebär några minuters kötid.

Vägtransporterna står idag för en stor del av skogsbrukets CO2-utsläpp, och för att nå Sveriges och skogsbranschens klimatmål är det viktigt med en snabb omställning mot fossilfria och hållbara transporter. Att dimensionera laddplatser och säkra elförsörjning för transporterna är en viktig fråga.

Med dagens teknik för fordon och laddning skulle ca 60 % av transportarbetet kunna elektrifieras. Tre laddare vid en större industri, till exempel ett massabruk, innebär inte någon stor flaskhals utan ger endast kötider på några minuter.

Det visar en simuleringsstudie i ett examensarbete som genomförts inom projektet ”Accelerera elektrifieringen av skogsbrukets transporter” som Skogforsk leder.

Tekniken finns tillgänglig

Lastbilstillverkare erbjuder idag lastbilar med räckvidder på 250 km för 64-tons ekipage. Redan idag finns laddare med effekter på 375 kW, och de närmaste åren kommer laddeffekten öka till närmare 1000 kW, vilket innebär att en lastbil kan laddas fullt på mindre än 45 min.

Sammantaget gör detta att elektriska lastbilar blir tillgängliga för skogsbrukets transporter. Studien visar att med dagens teknik kan omkring 60 % av transportarbetet till två industrier i Sverige elektrifieras och upp emot 75 % av transportarbetet till en större terminal – förutsatt att rätt dimensionerad laddinfrastruktur finns på plats.

Elektrisk effekt behövs för laddning

För att kunna ladda ellastbilarna behövs laddpunkter på attraktiva lägen och med tillräcklig elektrisk effekt tillgänglig. Mottagningsplatser (industrier och terminaler) är platser som från ett logistiskt perspektiv skulle kunna vara bra för laddning, eftersom de naturligt är ett nav där många lastbilar passerar.

Så utfördes simuleringarna

En simuleringsmodell har byggts, så att vi från verkliga transportdata kan beräkna hur lastbilar kommer in till mottagningsplatsen med ett (delvis) urladdat batteri, hur de laddar, och sedan kör i väg igen. Modellen ger en bild av hur många lastbilar som står och laddar samtidigt och hur mycket effekt som kommer att behövas vid olika tidpunkter. Den kunskapen kan sedan användas som underlag för dimensionering av laddstationer.

Stora variationer ger möjligheter

För att helt undvika köer behövs sex laddare med laddeffekt på 375 kW på större industrier och tio på en större terminal. Dock är variationerna stora i efterfrågan på laddning över dygnet och mellan olika dygn. Det betyder att alla laddare endast används samtidigt under korta stunder.

Att helt dimensionera mot den svåraste timmen, och därigenom stå med en stor överkapacitet under många andra timmar, är förknippat med stora kostnader. Kan man acceptera några minuters väntetid, vid vissa tillfällen, kan man också begränsa antalet laddare på en plats vilket också begränsar det maximala effektuttaget.

Studien visar att med tre laddare vid industrierna blir kötiden endast några minuter samtidigt som investeringskostnaderna blir avsevärt lägre.

Denna studie är ett första steg i att förstå hur möjligheterna för elektrifiering av skogsbrukets transporter, och hur laddplatser kommer behöva dimensionernas. Resultaten visar att om man kan minska variationerna i inflöden av lastbilar till mottagningsplatserna kan kötider kortas och man kan undvika överdimensionering.

Läs hela rapporten Simulering av effektbehovet på industrier och terminaler vid elektrifiering av skogstransporter via länken nedan.

Nr 49-2023    Publicerad 2023-10-10 23:00

Kommentarer
Anders Eriksson
Skogforsk
1 år sedan

Tack för ditt inlägg!

I ett fossilfritt transportsystem kommer flera olika drivmedel att behöva användas, och både el, vätgas och biodiesel kommer ha olika roller. Biodiesel förväntas bli en efterfrågad resurs, så därför kommer elektrifiering vara viktig där det är möjligt. Skogsbranschen har många olika typer av transportuppdrag och transportavstånd, från väldigt korta och repetitiva till längre i mer utmanande miljö vilket talar för att lösningarna kommer att se olika ut i olika nischer. Många transporter skulle dock gå att elektrifiera redan med dagens teknik. El-lastbilar som klarar tyngre tågvikter, är på gång från fordonstillverkarna, och batteriutvecklingen fortsätter och batterier kommer att bli lättare. Frågan är hur vi använder dessa resurser smartast.

Lennart Eskilsson
Finansiell ekonomi, skog & transport
1 år sedan

Att elektrifiera tunga transporter är ju av hållbarhetsskäl vällovligt. Däremot är elektrifiering av transport med timmerbil det absolut mest olämpliga. Det behövs säkert minst 10 % fler timmerbilar för att uträtta samma transportvolym pga batteriernas stora vikt. Låt timmerbilar gå på biodiesel och låt elektrifiering av tunga transporter prioriteras för tätortsdistribution och linjetrafik utmed europavägarna.

Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.