logga
Bild: Mikael Bergqvist
Skogforsk har utvecklat två metoder för att identifiera oregistrerade broar på det enskilda vägnätet, vilket förenklar inspektion och underhåll.

Undermåliga broar är en av de främsta flaskhalsarna för tunga lastbilstransporter. Varje bro som inte kan trafikeras med fullastade fordon innebär en omväg, omlastning eller andra problem. Att lösa detta är viktigt, inte minst för att fullt ut kunna använda fordon med högre maximal bruttovikt. Det första steget är att identifiera alla broar. 

Många oregistrerade broar

Det finns ca 200 000 överfarter över vatten i det svenska enskilda vägnätet. De består antingen av broar eller trummor. Ungefär 4 000 av dessa finns registrerade som broar hos Trafikverket och bland resterande 196 000 överfarter finns sannolikt ett stort antal broar som inte är registrerade. Genom att identifiera dem möjliggörs inspektion och underhåll av broarna, vilket i sin tur kan förhindra flaskhalseffekter och olyckor.

Goda resultat

De metoder som Skogforsk utvecklat för att identifiera broarna bygger dels på kartdata och dels på laserdata. En utvärdering visar att båda metoderna karterar broarna korrekt i över 95 procent av fallen, vilket är ett mycket bra resultat. 

Nästa steg är att bättre beskriva längden och bredden på broarna. Men skulle t.ex. kunna sätta en undre gräns för överfartens bredd på två meter för att skilja ut broar från trummor. En annan viktig gräns är 13 meters brolängd. De blir nämligen känsligare för timmerfordon och därmed extra viktiga att inspektera inför exempelvis ett införande av fordon med maximal tillåten bruttovikt på 74 ton.

 

Läs fördjupning

Om studien

För att upptäcka broar och trummor arbetade Skogforsk med två olika metoder. Antagandet var att där ett vattendrag korsar en väg borde det förekomma någon typ av överfart i form av bro eller trumma. Den första metoden utgick från befintlig kartinformation i form av terrängkartan och vägkartan från Lantmäteriet. Den andra metoden utgick från data från en laserskanning som Lantmäteriet utfört för att ta fram en ny nationell höjdmodell. 

Studieområdet är beläget i Norrbotten med centrum 6 mil norr om Boden.

Utvärdering

Totalt identifierades 4779 överfarter i de två metoderna. Om en överfart från vardera metoden låg närmare varandra än 100 meter antogs de vara samma överfart.

Resultatet utvärderades sommaren 2017 under en fältinventering på två veckor. 

Resultat

Kartinformation

78 av överfarterna hade identifierats med hjälp av kartinformation. Alla av typ ytor som fältbesöktes var korrekt karterade och 43 av 45 vattendrag var korrekt karterade, det vill säga att det fanns någon typ av trumma eller bro.

Typ Karterade Fältbesökta Korrekta Träff %
Yta 78 33 33 100
Vattendrag 1879 45 43 96
Totalt 1957 78 76 97

 

Laserdata

86 av ytorna kom från laserdata. Alla av typ större flöden som fältbesöktes var korrekt karterade och 35 av 38 av typen "mindre flöden" var korrekt karterade.

Typ Karterade Fältbesökta Korrekta Träff%
Mindre flöden 2329 38 35 92
Större flöden 484 48 48 100
Totalt 2813 86 83 97

 

Slutsatser

• Att finna överfarter fungerar bra med båda metoderna.

• Utmaningen är att klassa broarna i storleksklasser.

• Att använda vattenyteskiktet för att ta fram överfarter resulterar nästan alltid i en identifierad bro, men då skiktet baseras på att vattenytan är minst 6 meter i bredd riskerar mindre broar att missas.

• Lasermetodiken är en kontinuerlig klassning och möjliggör anpassningar i efterhand.

• Metodiken med att använda laserdata är mycket mer tidskrävande än att använda metoden med kartdata.

Skogforsk kan hjälpa organisationer som vill identifiera broar och trummor. Om du är intresserad, kontakta artikelförfattarna.

Nr 51-2018    Publicerad 2018-08-30 10:00

Kommentarer
Det finns ännu inga kommentarer på denna sida. Var först med att ge en kommmenter.
Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar. Var god bekräfta att du inte är robot!