logga
Virkesbilar utan egna kranar, så kallade gruppbilar, under lastning vid ett virkesavlägg.
Bild: Erik Viklund
Med dagens tillgång på BK4-vägar är åtta hjulaxlar på virkesbilar ofta det bästa valet. I alla fall om man tar hänsyn till virkets råvikt och skrymvolym under ett helt år.

Artikeln är en sammanfattning av Arbetsrapport 1031-2019

Det visar en simulering av ett helt års virkestransporter med nio fordonskombinationer som hade bruttovikter (bilens vikt plus lastens vikt) på 64-74 ton samt sju, åtta eller nio hjulaxlar.

Geografiska variationer

Syftet med simuleringen var att ta reda på hur råvikt och skrymvolym av transporterat virke påverkar lastmängden under ett helt år för de olika fordonskombinationerna. För beroende på i vilket område ett virkesfordon opererar, och vilka virkessortiment det transporterar, kan det optimala antalet hjulaxlar vara olika. Lövvirke är exempelvis ofta krokigare och väger mer per fastkubikmeter än exempelvis barrtimmer och så vidare. Simuleringen begränsades till transport av barrmassaved, granmassaved, lövmassaved samt tall- och grantimmer.

Störst last med åtta axlar

Simuleringen visar att det, för områden där virket är lätt eller har en hög skrymvolym, blir svårt för nioaxliga fordon att utnyttja den ökade bruttovikten på dagens begränsade BK4-vägnät (högsta bärighetsklass). Förlusten i ökad tjänstevikt (bilens vikt utan last) på BK1-vägnätet (näst högsta bärighetsklass) är för stor. Sett över året är det oftast åttaaxliga fordon som har högst genomsnittlig lastvikt. Den åttonde axeln minskar risken för överlastade axelgrupper betydligt jämfört med sjuaxliga fordon, vars axelgrupper alltid måste vara lastade till max på BK4-vägar för att komma upp i 66 tons bruttovikt (den maximala bruttovikt som ett sjuaxlat fordon får ha på BK4-väg).

Tre fordonstyper

Simuleringen omfattade tre olika fordonstypers medellastvikt och medelbruttovikt över ett helt år. De tre fordonstyperna – bil med fast kran, bil med avtagbar kran, bil utan kran - hade sju, åtta eller nio hjulaxlar. Därav nio fordonskombinationer. Resultaten visar att:

  • Samtliga fordonstyper skulle få högst lastvikt med nio axlar om även dagens BK1-vägar blev BK4-klassade.
  • För de båda kranbilsvarianterna blir skillnaderna i lastvikt små oavsett antal hjulaxlar med dagens begränsade BK4-vägnät. Lastvikten blir dock något högre för bilar med åtta axlar.
  • Bilar utan kran, så kallade gruppbilar, skulle få högst lastvikt med åtta eller nio axlar även med dagens begränsade BK4-vägnät.

 

Nr 73-2019    Publicerad 2019-11-11 07:00

Kommentarer
Det finns ännu inga kommentarer på denna sida. Var först med att ge en kommmenter.
Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar. Var god bekräfta att du inte är robot!
Författare
Henrik Von Hofsten
Tidigare anställd
Victor Asmoarp
Tidigare anställd