logga
Bild: Henrik von Hofsten
Hållbar affärsmodell krävs för att göra omställningen till eldrivna transporter så smidig som möjligt. Långsiktig planering, optimerade rutter och livscykelhantering av batterier är viktiga aspekter.

Utvecklingen av elektriska lastbilar har gått otroligt fort de sista åren. Ny batteriteknik och nya drivlinor ökar räckvidd och körtider markant. Det som inte pratas om så ofta men som ändå är synnerligen relevant för en elektrifierad framtid inom transportsektorn är hur dessa lastbilar ska upphandlas, användas, laddas, servas och så småningom avyttras på begagnatmarknaden. Syftet med denna studie var att analysera vad som krävs för att skapa ett hållbart ekosystem av aktörer för att möjliggöra elektrifiering av tunga vägtransporter.

Studiens praktiska fokus låg på elektrifiering av en 98-tons fordonskombination som planeras gå i skytteltrafik med bränsleflis från en terminal i Nykvarn till värmeverket Igelstaverket i Södertälje, en sträcka på cirka 21 km.

Teoretiskt fokus i studien var:

  • Vilka värdeerbjudanden som krävs av olika aktörer för att möjliggöra elektrifiering.
  • Hur hållbara affärsmodeller kring dessa värdeerbjudanden kan skapas.
  • Hur affärsmodellerna hänger samman i ett ekosystem för elektrifierade transporter.
  • Utmaningar kopplade till förändringar och omställning av affärsmodeller och affärsekosystem.

Resutat

Studien visar på ett antal angelägna områden att betänka vid elektrifiering av en transport i syfte att skapa en hållbar affärsmodell.

Några av de viktigaste aspekterna är:

  • Anpassade kontraktstider för transportuppdraget.
  • Nya modeller för lastbilens och dess batteriers livscykelhantering.
  • Nya kostnads- och betalningsmodeller för ellastbil och laddinfrastruktur.
  • Optimering av rutter, transportprocesser, och laddning med hänsyn till elnätsbelastning, nyttjande av laddinfrastruktur och transportsystemet.
  • Långsiktig planering av elektrifiering.

Genom att utveckla planer med samtliga av dessa aspekter i åtanke kan oönskade följdeffekter undvikas och en omställning till eldrivna transporter gå så smidigt som möjligt för samtliga nyckelaktörer i ekosystemet.

I rapporten utvärderas potentiellt hållbara lösningar från ett affärsperspektiv för samtliga aktörer som är vitala för utvecklingen av ett fungerande affärsekosystem. Även om vi har fokuserat på en specifik transport förväntas många aspekter i studien vara överförbara till andra liknande transporter. Den enskilda transporten bör också ses i ett större sammanhang där en omfattande omställning av transportsektorn förväntas från fossildrift till eldrift.

Nr 35-2023    Publicerad 2023-06-15 14:30

Kommentarer
Det finns ännu inga kommentarer på denna sida. Var först med att ge en kommmenter.
Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar. Var god bekräfta att du inte är robot!
Författare
Henrik Von Hofsten
Tidigare anställd
Daniel Noreland
Forskare
Adam Uhrdin
KTH