logga
Bild: Erik Viklund
Lastbil är den vanligaste transportmetoden för virke i nästan alla länder som ingick i studien.

Enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, har det globala årliga uttaget av industrivirke under de senaste åren varit cirka 2 miljarder kubikmeter.  Allt detta rundvirke (timmer och massaved) måste transporteras från skogen till fabriken för vidare förädling.

Skogforsk har deltagit i en studie för att  dokumentera

  • gränserna för maximal bruttovikt för de lastbilar som används för rundvirkestransporter i olika länder,
  • vägtransporternas andel av den totala volymen av rundvirke och fjärrtransporter,
  • typiska nyttolaster i transporterna samt
  • de genomsnittliga transportavstånden och kostnaderna för långväga transporter.

Inledningsvis kan konstaterats att det är stora skillnader mellan länderna när det gäller tillåtna bruttovikter, lastbilsflotta, transportlängder och kostnader. Även mängden tillgänglig statistik kring långväga rundvirkestransporter skiljer sig stort.

Transport med lastbil är den vanligaste metoden för rundvirkestransport i nästan alla länder som ingick i studien. De vanligaste lastbilskonfigurationerna hade 4-9 axlar. Bruttoviktsgränserna påverkar lastkapaciteten för lastbilarna, och länder med högre bruttoviktsgränser hade fördelar i form av bättre konkurrenskraft.

För att minska kostnaderna är det viktigt med rimliga bruttoviktsgränser, maximal lastkapacitet och minimerade transportsträckor. I studien lyfts flera åtgärder som kan förbättra kostnads- och energieffektiviteten, till exempel att minska tjänstevikten på fordonet för att därmed öka nyttolasten, utveckla nya lastbilsdesigner och vidareutbilda lastbilsförarna. Slutligen visade undersökningen på betydelsen av att planera och optimera timmertransportlogistiken inklusive ökad användning av returtransporter.

Studien genomfördes i februari till maj 2022 som en enkätundersökning. Enkäten skickades till logistikexperter inom timmertransport och forskare. Totalt deltog respondenter från 31 länder.

Länk till hela rapporten: Overview of Global Long-Distance Road Transportation of Industrial Roundwood

Nr 60-2023    Publicerad 2023-11-22 13:57

Kommentarer
Det finns ännu inga kommentarer på denna sida. Var först med att ge en kommmenter.
Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar. Var god bekräfta att du inte är robot!
Författare
Henrik Von Hofsten
Tidigare anställd