logga
Under 2016 transporterades 7,96 miljoner ton av den skogliga biomassan på järnväg.
Bild: Mostphotos
Skogsbruket har ett stort behov av transporter och använder i huvudsak vägtransporter och järnvägstransporter för att lösa behovet. Här presenteras en analys av 2016 års transporter på räls.

Under 2016 utgjorde järnvägstransporter omkring 10 % av den totala transporterade mängden på land. Men eftersom transportavstånden på järnväg är längre utgör järnvägstransporter en större andel av transportarbetet, 19 %.

Skogforsk har analyserat skogsbrukets transporter sedan 2004, med fokus på vägtransporter. Den här rapporten är den första som gör en liknande sammanställning för järnvägstransporter, inklusive visualisering av virkesflöden på järnväg. Denna rapport bygger på data från tågoperatörerna, delvis kompletterat med transportredovisningar från Biometria.

Skogsbrukets transporter på järnväg 2016 omfattar 7,96 miljoner ton och transportarbetet som krävs för transporterna är 1,57 miljarder tonkilometer. Medeltransportavstånden är i de allra flesta fall (96,7 %) längre än vägtransporterna.

Tabell 1. Sammanställda nyckeltal för virkestransporter på järnväg 2016 fördelade på regioner.

Tabell 1_.jpg

Stora variationer mellan olika delar av Sverige

Den transporterade mängden varierade kraftigt mellan olika delar av landet, med störst mängd i Svealand (3,62 miljoner ton) och minst i Götaland (0,97 miljoner ton). Även transportavstånden varierade mellan landsdelar, med längst avstånd för timmer i Götaland (365 km) och kortast för massaved i Svealand (165 km). Endast en mindre del av transporterna utfördes på banor med dieseldrift. Det beror dels på att det medför ökade kostnader, men också på att de flesta industrierna ligger vid elektrifierade banor.

I rapporten (som finns nedladdningsbar under "Läs mer" längre ner på sidan) har transportuppgifterna visualiserats i flödeskartor där bredden på strecken visar den transporterade godsmängden. Kartorna kan liknas vid ett blodomlopp, där de ofta trafikerade järnvägarna kompletterar de viktigaste vägsträckorna som artärer, och mindre vägar som används för direkttransporter eller transporter till terminaler utgör kapillärer.

Eftersom flödet skiljer sig betydligt mellan de olika sortimentsgrupperna innehåller rapporten separata kartor för timmer, massaved och primärt skogsbränsle.

 

Figur 1_.png

Figur 1. Skogsbrukets totala järnvägstransporter under 2016. Linjebredden är proportionerlig mot transporterad vikt.

Slutsatser

Sveriges skogstransporter på järnväg hade 2016:

  • ett medeltransportavstånd på 279 kilometer
  • en total transporterad vikt på 7,6 miljoner ton
  • ett totalt transportarbete på 1,5 miljarder tonkm.

 

Nr 54-2023    Publicerad 2023-10-19 09:56

Kommentarer
Det finns ännu inga kommentarer på denna sida. Var först med att ge en kommmenter.
Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar. Var god bekräfta att du inte är robot!