logga
Thomas senaste artiklar
Skogsbrukets vägtransporter 2022
Under 2022 var det samlade transportarbetet i skogsnäringen 6 595 miljoner tonkilometer. Det genomsnittliga transportavståndet var 91,1  kilometer.
2024-03-06
Stora regionala skillnader i förutsättningarna att leverera skoglig råvara till framtidens hållbara samhälle
Framtidens cirkulära samhälle behöver hållbara material, produkter och energi. En ny studie beskriver de regionala skillnaderna i tillgång och kostnad för timmer, massaved och skogsbränsle (grot).
2023-11-23
Åtta miljoner ton biomassa – skogsbrukets transporter på järnväg 2016
Skogsbruket har ett stort behov av transporter och använder i huvudsak vägtransporter och järnvägstransporter för att lösa behovet. Här presenteras en analys av 2016 års transporter på räls.
2023-10-19
Kan spån bidra till att Sverige blir världens första fossilfria välfärdsland?
Restprodukter från skogsbruket, såsom sågspån, kan bidra till den gröna industriomställningen och hjälpa Sverige att bli världens första fossilfria välfärdsland. Men hur mycket spån finns det?
2023-07-17
Alternativ utformning av transportaffären
Det finns stor potential att effektivisera planeringen av skogstransporter. Verktyg som RuttOpt skulle kunna användas i högre utsträckning än idag genom utvecklade modeller för transportaffärer.
2023-05-05
Hur mycket grot lämnas kvar i skogen?
Idag finns stora osäkerheter på skogsbränslemarknaden. Efterfrågan har ökat markant, samtidigt skapar diskussioner i EU frågor inför framtiden. Men hur stor är egentligen potentialen att öka uttagen?
2023-04-14
Fuktig eller torr – hur blir groten i år?
Genom att undersöka hur fukthalten i grenar och toppar (grot) har varierat bakåt i tiden, går det att få en bättre bild av hur kommande säsong blir. Faktorer som väder, hantering och lagring påverkar.
2023-03-24
Vad kostar det att ta ut mer biobränsle från skogen?
Det finns en stor outnyttjad potential att ta ut mer grenar och toppar (grot) från skogen. Kostnaden ökar dock med avståndet mellan skog och värmeverk, något som är mest tydligt i norra Sverige.
2023-02-26
En bild på en skotare
Skogsbrukets vägtransporter 2020
Under 2020 var det samlade transportarbetet i skogsnäringen 6 604 miljoner tonkilometer. Det genomsnittliga transportavståndet var 91,5 kilometer.
2023-02-05
Utvecklingen av BK4-vägnätet och virkesfordon konfigurerade för BK4
Sedan bärighetsklass 4 (BK4) infördes på det svenska vägnätet 2018 har Skogforsk följt vägnätets tillväxt såväl som antalet virkesfordon konfigurerade för att utnyttja BK4.
2022-11-28
Utvecklingen mot högre bruttovikter inom skogsbruket
HCT-fordonen i skogsbruket har bidragit till minskade utsläpp genom minskad bränsleförbrukning per tonkm. Sedan 2018 har utsläppen minskat med 5 % medan volymerna bara minskat med 1,2 %.
2021-12-07