logga
Fordonsflottan i en region bör innehålla fordonskombinationer i alla viktklasser så länge BK4-vägnätet är begränsat. Väghållare nära industrierna bör förmås att uppgradera vägarna till BK4.

Åkare och transportköpare försöker alltid anpassa fordonsflottan efter vägnätets begränsningar för att hitta den bästa kombinationen av fordon. Skogforsk har sedan många år varit delaktiga i utvecklingen av så kallade HCT-fordon (High Capacity Transport). Hittills har arbetet mest handlat om att finna lösningar för praktisk driftsättning av enstaka HCT-fordon på olika platser i landet. Nu har vi analyserat hur kombinationer av HCT-fordon med olika bruttovikter i en transportflotta påverkar transportkostnader och virkesflöden inom en större region. 

I en simuleringsstudie jämfördes sju scenarier med olika kombinationer av fordon: från några med bara 64- och 70-tonsfordon till de med huvudsakligen 74- och 90-tonsfordon (Tabell 1). I simuleringarna användes transportdata från Värmlands län där Skogforsk sedan tidigare har ett bra datamaterial över transporterade virkesvolymer samt aktuella vägar och mottagande industrier.

Tabell 1. De sju scenarier som jämfördes i simuleringsstudien.

Tabell 1_ny.jpg

 

 

 

 

 

 

Resultaten är inte entydiga, utan beror på vilka responsvariabler som väljs i analysen. Sett till kostnad per ton transporterat virke till mottagande industri är scenario 4 bäst, men ser man till kostnaden per tonkilometer är scenario 1 med enbart 64- och 70-tonsfordon bäst (Tabell 2). 

Tabell 2. Resultaten i sammanfattning. De relativa kostnaderna och avstånden är i relation till scenario 1 (S1).

Tabell 2.jpg

Slutsatser

De övergripande slutsatserna av studien är att även om skillnaden mellan scenarier är liten så bör: 

  • fordonsflottan innehålla fordonskombinationer för alla viktklasser, så länge BK4-vägnätet är så begränsat som i denna studie
  • arbetet med att förmå väghållarna nära industrierna att uppgradera aktuella vägar till BK4 intensifieras.

Framtid

I en nära framtid bör studien utvidgas för att belysa följande frågor:

  • De anslutningsvägar som leder in till industrierna bör klassas som BK4 för att studera effekterna av en sådan åtgärd.

  • På samma sätt bör en analys göras av effekten av en ombyggnad av vissa, för virkestransporterna viktiga, större vägar till BK4 för att knyta ihop det befintliga BK4-vägnätet och skapa fler tydliga ”timmerrännor” mot industrierna.

  • Ett basscenario med högsta bärighetsklass BK1 bör adderas som en referensnivå.

  • Den miljömässiga aspekten av de olika scenarierna bör studeras i termer av exempelvis CO2 per ton transporterat virke till industri. Med tanke på den stora skillnaden i bränsleförbrukning mellan de olika simulerade fordonskombinationerna bör en sådan analys kunna bli ganska utslagsgivande.
Nr 59-2023    Publicerad 2023-11-21 13:02

Kommentarer
Det finns ännu inga kommentarer på denna sida. Var först med att ge en kommmenter.
Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar. Var god bekräfta att du inte är robot!
Författare
Lars Eliasson
Seniorforskare
Henrik Von Hofsten
Tidigare anställd
Johanna Enström
Tidigare anställd