Gå till:

Lars Eliasson

Seniorforskare
Docent
Driftsystem
Uppsala Science Park
751 83 Uppsala
lars.eliasson@skogforsk.se

070 - 281 33 32

Docent. Arbetar med effektiviteten i försörjningssystemet från skog till industri, fokuserat på drivningsarbetet. Förutom rundvirkesdrivning innefattas skotning, flisning och transport av biobränslen, främst grot och bränsleved. Ansvarar för statistik om produktivitet och kostnader i skogsbruket.

Kollegor inom Driftsystem