logga
74-tonnare tankas i Sundsvall.
Bild: Sverker Johansson/BITZER
Ännu en studie visar nu att virkesbilar med högre lastvikt ger minskad miljöpåverkan. Allra bäst är 90-tonsfordonen.

Kostnaden för virkestransporter har ökat kraftigt under de sista åren. Orsaken är främst en ökning av dieselpriset. I dag utgör bränslekostnaden 30–40 procent av åkarens totala budget. Att minska förbrukningen innebär stora vinster för både åkaren och befraktaren, samtidigt som det sänker miljöbelastningen.

Mindre utsläpp per enhet

Ett sätt att minska utsläppen är att öka andelen HCT-fordon (High Capacity Transports) på vägarna. De kan transportera mer virke per vända och genererar då mindre utsläpp per transporterad enhet. För att mer exakt ta reda på hur stor bränslebesparingen är har Skogforsk sammanställt data som samlats in med lastbilarnas fordonsdatorer.

Bra överensstämmelse

Jämfört med ett 60-tonsfordon har bränsleförbrukningen minskat med 6, 14 och 20 procent för 64-, 74 respektive 90-tonsfordon. Resultaten stämmer ganska bra överens med liknande sammanställningar som gjorts under de senaste åren. 

Transportavståndet påverkar

Den faktor som förutom lastens storlek påverkar bränsleförbrukningen mest är medeltransportavståndet. En trolig förklaring är att bränsleförbrukningen vid terminalarbetet (lastning och lossning) fördelas på fler kilometer ju längre transportavstånden blir, samt att längre transportavstånd ofta innebär en högre andel vägar av bra kvalitet.

Läs fördjupning

Bakgrund

Syftet med undersökningen var att ta reda på aktuell bränsleförbrukning för virkestransporter i Sverige samt förändringen i bränsleförbrukning vid högre bruttovikter. 

Ständig registrering av förbrukningen

Volvo och Scania har fordonssystem som kontinuerligt registrerar bränsleförbrukningen. Skogforsk har fått tillgång till systemens data över bl.a. bränsleförbrukningen. Resultaten har analyserats med multipel regressionsanalys för att utreda om det fanns någon skillnad som inte kan hänföras till slumpen. Totalt följdes 15 992 lass. 

Beräkning

I undersökningen studerades bruttovikterna 60, 64, 74 och 90 ton. Underlaget till 74 och 90 ton kommer från denna studie, medan förutsättningarna för 60 och 64 ton har hämtats från en liknande studie. Den faktor som förutom lastens storlek påverkar bränsleförbrukningen mest är medeltransportavståndet. Därför har beräkningarna gjorts på ett gemensamt avstånd på 109 km, motsvarande medeltransportavståndet för 74-tonsfordonen i studien.

Tabell 1. Bränsleförbrukningen för olika bruttovikter.

Bruttovikt 60 ton 64 ton 74 ton 90 ton
Medeltransportavstånd (km) 89 89 109 149
Bränsleförbrukning (liter/tonkm) 0,0277 0,026 0,0226 0,0186
Bränsleförbrukning (liter/tonkm), normerat till medeltransportavstånd 109 km 0,0263 0,0247 0,0226 0,0211
Förändring av bränsleförbrukning vid 109 km medeltransportavstånd 0% - 6% - 14% - 20%

 

Diskussion

Studien gav i princip de resultat som förväntades, där bränsleförbrukningen per tonkilometer minskar ganska linjärt mot bruttovikten. Studien kan därmed sägas bekräfta det som tidigare studier antytt.

En förutsättning för studien var att de medverkande åkerierna rapporterade in korrekta uppgifter. Detta skedde inte i alla lägen och studiens rådata innehöll såväl orimliga data som vissa bortfall och inkompletta uppgifter. Detta har hanterats i analyserna som presenteras ovan men ingen fullständig bortfallsanalys har kunnat genomföras. Inför framtida studier är det viktigt att kvalitetssäkra data vid denna typ av studier.

Nr 56-2018    Publicerad 2018-09-24 07:00

Kommentarer
Det finns ännu inga kommentarer på denna sida. Var först med att ge en kommmenter.
Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar. Var god bekräfta att du inte är robot!
Författare
Henrik Von Hofsten
Tidigare anställd
Torbjörn Brunberg
Tidigare anställd