logga
Bild: Hans Mårtensson & Henrik von Hofsten
Tunga fordons miljöpåverkan sänks när lastvikten ökar, vilket kräver fler hjulaxlar. Om en av axlarna dessutom är driven vid låga hastigheter underlättas starter och de positiva effekterna förstärks.

Under 2014 transporterades cirka 72 miljoner ton rundvirke och primärt skogsbränsle från skog till industrier och värmeverk, vilket motsvarar ett transportarbete på omkring 6,6 miljarder tonkilometer. Med tanke på de stora mängderna virke och relativt långa
(ca 90 km enkel väg) transportavstånden blir det viktigt att varje lastbil kan lastas till sin fulla kapacitet för att undvika extra körning och för att erhålla en god transport- och bränsleekonomi. I takt med att de tillåtna bruttovikterna på senare år höjts för lastbilstransporter har det under vissa förutsättningar uppstått problem med att uppnå full lastvikt inom ramen för dimensionsbestämmelserna för fordon.

En annan fråga som aktualiserats med de högre bruttovikterna är lastbilarnas startför-
måga. De högre bruttovikterna kräver ett par extra hjulaxlar på fordonståget för att inte axel- och axelgruppsbelastningarna ska bli för höga. Detta gör att den maximala axelbelastningen minskar med nästan ett ton på drivaxlarna samtidigt som vikten och startmotståndet ökar.

I projektet ETT-push har två fordonståg för rundvirkestransporter studerats. Det ena (push-fordonet) är specialbyggt för att lasta fyra travar samt försett med en extra hydrauldriven axel som starthjälp i hastigheter upp till 30 km/h. Det andra (referensfordonet) är ett nästan identiskt fordonståg avsett för tre travar och utan den extra hydrauldriften.

Av resultaten framgår bland annat att push-fordonet haft högre genomsnittlig lastvikt
och lägre bränsleförbrukning per tonkilometer jämfört med referensfordonet. Även framkomligheten på sliriga underlag var tydligt bättre. De nackdelar som noterats kan hänföras till några mindre lyckade konstruktionslösningar kopplade till hydrauldriften, vilka enkelt kan åtgärdas i händelse av fortsatt utveckling av detta koncept.

Detta är en sammanfattning av arbetsrapport 980-2018, "ETT-push – virkesbil med fyra
travar och hjälpdrift på linken". Klicka på länken nedan för att läsa rapporten i sin helhet.

Nr 37-2018    Publicerad 2018-06-25 07:00

Kommentarer
Niklas Fogdestam
Mellanskog
6 år sedan
Tack för intressant och spännande rapport. Friskt vågat av många företag att investera i och testa ny och oprövad teknik. Ett nära och bra samarbete mellan forskare, tillverkare och användare/entreprenörer är livsviktigt för vår konkurrenskraft. Fortsätt så och lycka till med teknikutveckling och implementering.
Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.
Författare
Rolf Björheden
Seniorforskare
Olle Gelin
Tidigare anställd
Henrik Von Hofsten
Tidigare anställd