Gå till:

Rolf Björheden

Seniorforskare
(Professor)
Driftsystem
Uppsala Science Park
751 83 Uppsala
rolf.bjorheden@skogforsk.se

070 - 658 85 09

Avverkning
Transport & logistik
Kollegor inom Driftsystem