logga
Det är redan idag möjligt att väga skogsbränsle direkt på lastbilen med tillräcklig noggrannhet. Det förutsätter dock att man kommer tillrätta med brister i kalibrering, hantering och arbetssätt.

Artikeln är en sammanfattning av Arbetsrapport 974-2018.

Ökande transportkostnader och mindre ekonomiska marginaler för åkerierna gör det allt viktigare att utnyttja varje lastbils lastkapacitet maximalt. Samtidigt minskar toleransen både hos myndigheter och de skogliga transportköparna för överlast. När skogsbränsle levereras sker betalningen ofta i levererat energivärde, MWh/ton, vilket gör det mycket viktigt att fastställa en korrekt vikt på bränslet.

På stora mottagningsplatser är det här sällan ett problem. På mindre terminaler och mottagningsplatser, där virkesmätningsföreningarna inte finns representerade, kan så kallad partsmätning bli aktuell. Här måste det finnas tillgång till enkla, tillförlitliga och kostnadseffektiva mätinstrument. En möjlighet är vägningsutrustning monterad direkt på lastbilarna. Skogforsk har tidigare genomfört några mindre studier av sådana vågsystem och undersökt både noggrannhet och repeterbarhet, men spridningen i mätresultaten har då varit för hög för att resultaten ska vara tillförlitliga. En hög tillförlitlighet i vägningen direkt på lastbilen skulle också innebära ökade möjligheter att samlasta och hålla isär material från olika leverantörer.

En ”spin off-effekt” av bättre vägning direkt på lastbilarna är också att man kan lasta närmare lastbilens fulla kapacitet utan att riskera överlast. Det skulle kunna leda till en reduktion av antalet transporter och ge vinster i form av lägre bränsleförbrukning och utsläpp.

I det här försöket har vi studerat och kvantifierat några olika vägningsmetoders precision och känslighet för störningar. De vägningsmetoder som skulle kunna ligga till underlag för vederlag var av särskilt intresse.

Resultaten visar att det är möjligt att väga hela fordonslass med de utrustningar som
finns tillgängliga på marknaden, förutsatt att dessa hanteras på rätt sätt. De signaler som
kommer från den praktiska verksamheten antyder dock att felvägningarna kan vara frekventa och stora, i många fall på flera ton. Exakt var i felen består är omöjligt att säga
men troligen är felaktig kalibrering, felaktig hantering och missade dellass (skopor)
vanliga brister. Det senare är antagligen vanligast för hjullastarvågar och kranspetsmonterade vågar där föraren oftast ska registrera vikten för varje skopa med en knapptryckning. Bäst resultat noteras från stationära vågsystem med kapacitet att väga hela lastbilsekipage. Här kan felvisningen vara under en procent. För att minska felvägningar inom den praktiska verksamheten är fortsatt mjukvaruutveckling nödvändig.

Läs rapporten i sin helhet på länken.

Nr 20-2018    Publicerad 2018-03-19 07:10

Kommentarer
Det finns ännu inga kommentarer på denna sida. Var först med att ge en kommmenter.
Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar. Var god bekräfta att du inte är robot!
Författare
Henrik Von Hofsten
Tidigare anställd