Långa HCT - 34,5 meter

Genom ett tillägg i Trafikförordningen med ikraftträdande den 1 september 2023 får Trafikverket och de kommunala väghållarna möjlighet föreskriva att fordonståg med en längd upp till 34,5 meter får framföras på ett utpekat vägnät. Ett villkor är att fordonstågen uppfyller de föreskrifter som Transportstyrelsen meddelar.
Transportstyrelsen har inlett ett föreskriftsarbete för att ta fram särskilda krav på dessa fordon och fordonståg för att bibehålla en hög trafiksäkerhet på vägarna. Längre fordonskombinationer - Transportstyrelsen 

Tills dess att Transportstyrelsens föreskrifter är klara får inga längre fordon köras. Arbetet pågår för fullt men beräknas inte vara klart före årsskiftet 2023-24. Hur lång tid det tar är bland annat avhängigt den notifiering som måste göras till EU, vilket kan ta ett par månader.


Visa alla nyheter