Gå till:

Linnea Hansson

Forskare
(SkogD)
Driftsystem
Uppsala Science Park
751 83 Uppsala
linnea.hansson@skogforsk.se

070 - 910 64 20

Jägmästare och filosofie doktor i markvetenskap med ett brett intresse för skog och skogsbruk. Arbetar i Driftsystemprogrammet med olika projekt varav majoriteten är kopplade till teknik, systemanalys och digitalisering. Har ett specialintresse för markberedning och maskin-/markinteraktioner.

Visa publikationer

Publikationer i urval

År Titel Författare Tidskrift
2020 Logging mats and logging residue as ground protection during forwarder traffic along till hillslopes
Ring, Eva
Andersson, M
Hansson, Linnea
Jansson, Gunnar
Högbom, Lars
Croatian Journal of Forest Engineering
2019 Soil Compaction Effects on Root-Zone Hydrology and Vegetation in Boreal Forest Clearcuts
Hansson, Linnea
Šimůnek, Jirka
Ring, Eva
Bishop, Kevin
Gärdenäs, Annemieke I.
Soil Science Society of America Journal
2018 Soil temperature and water content dynamics after disc trenching a sub-xeric Scots pine clearcut in central Sweden
Hansson, Linnea J.
Ring, Eva
Franko, Mikael A.
Gärdenäs, Annemieke I.
Geoderma
2018 Impacts of off-road traffic on soil physical properties of forest clear-cuts: X-ray and laboratory analysis
Hansson, Linnea J.
Koestel, John
Ring, Eva
Gärdenäs, Annemieke I.
Scandinavian Journal of Forest Research
2017 Nitrogen leaching following clear-cutting and soil scarification at a Scots pine site – A modelling study of a fertilization experiment
Rappe George, M. O.
Hansson, L. J.
Ring, E.
Jansson, P. E.
Gärdenäs, A. I.
Forest Ecology and Management
Kollegor inom Driftsystem