logga
Linneas senaste artiklar
Autoplant – autonom skogsföryngring för en hållbar bioekonomi
Projektet Autoplant adresserar några av de stora utmaningarna inom skogsbruket: klimat, miljö, arbetsmiljö, arbetskraft och jämställdhet.
2023-11-23
Långtidsuppföljning av en skogsbilväg förstärkt med flygaska
Hur bra är en grusväg som förstärkts med flygaska, efter ett decennium? Hur påverkas miljön i vägkanten? Det har LTU, SGI och Skogforsk undersökt i en studie.
2022-12-15
Skotstöd – ett nytt verktyg för skotningsplanering
Beslutstöd för skotning står högt upp på skotarförarnas önskelista. Nu har Skogforsk utvecklat ett nytt verktyg för skotningsplanering som kallas Skotstöd.
2022-12-13
Se hur autonom markberedning och plantering utvecklas i projektet Autoplant
I november 2022 hölls en presentation på KTH med resultaten från projektet Autoplant. Se bilder från testerna i fält och lär dig mer om metodiken bakom autonom markberedning och plantering.
2022-12-09
Minska risken för markskador
Skogforsk och TSG (skogsbrukets tekniska samverkansgrupp) har publicerat en handledning för att öka kunskapen om markskador och visa hur god planering och aktiva åtgärder kan minska risken för skador.
2022-10-20
Hur påverkas markfuktighetskartans noggrannhet av digitala höjdmodeller med högre upplösning?
Markfuktighetskartor används för planering av skogliga operationer av såväl planerare som maskinförare. Med tätare laserskanning kan upplösningen bli högre, men hur påverkas användbarheten?
2022-08-31
Skogsbruk utan markstörningar – går det?
Nej, vi kan inte ha en bioekonomi med trä som viktig råvara utan att det påverkar skogsmarken. Men behöver markpåverkan vara så stor och vad kan vi göra för att minska omfattningen?
2022-07-21
Forskning om hur körskador kan förhindras vid avverkning
I två nya syntesrapporter (review-artiklar) har olika metoder för att förhindra markskador sammanställts.
2022-02-04
Presentation av Autoplant på Världsutställningen
Den 19 januari ledde Skogforsk presentationen av samverkansprojektet AutoPlant på Världsutsällningen i Dubai. Här kan du se den i efterhand.
2022-01-28
Skotarspår undersökta efter körning med och utan markskydd
I två fältförsök har spårbildning och annan markpåverkan undersökts efter körning med en lastad skotare.
2021-10-13
Underlag för framtidens operatörsstationer
Intresset för automation och fjärrstyrning är stort inom skogsbruket, men hur ska tekniken utformas för att förbättra arbetsmiljön? Ny studie ger underlag för framtidens operatörsstationer.
2021-09-07
Metoder för att hitta felaktigheter i skogliga databaser
Tillgången till skogliga data ökar tack vare digitaliseringen. Men mer data ökar riskerna för felaktigheter i databaser. En ny studie sammanfattar olika tekniker som kan kvalitetssäkra databaserna.
2021-01-18
Skogsbilvägar med inblandning av aska
I en rapport som Skogforsk gjort på uppdrag av Energiforsk summeras tidigare forskning om askvägars miljöeffekter. Även resultat från en långtidsuppföljning av en askförstärkt skogsbilväg presenteras.
2020-10-21
Attityder till markberedning
En pilotstudie visar att privata skogsägare ser markberedning som en nödvändig åtgärd, och att de i allmänhet är nöjda med resultatet.
2020-03-31
Askvägar – metoder, resultat och kostnader
Flygaska som förstärkningsmaterial i grusvägar har i tidigare tester visat på bärighetshöjande effekter. Men vilket är bästa sättet? Det har Skogforsk och SCA undersökt i en jämförande studie.
2020-02-24
Kollegor inom Driftsystem
Gert Adolfsson
Projektledare
Gert Andersson
Programchef
Mikael Andersson
Specialist
Rolf Björheden
Seniorforskare
Petra Ek
Projektledare
Lars Eliasson
Seniorforskare
Martin Englund
Specialist
Chelsey Jo Huisman
Forskare
Jan Johansson
Forskare
Petrus Jönsson
Bitr programchef
Dan Lindström
Specialist
Rikard Lundqvist
Forskare
Hagos Lundström
Försökstekniker
Jussi Manner
Forskare
Anders Nilsson
Civilingenjör
Daniel Noreland
Forskare
Anna Pernestål
Seniorforskare
Morgan Rossander
Forskare
Anders Rowell
Jägmästare
Tobias Semberg
Civilingenjör
Gunnar Svenson
Forskare
Lotta Woxblom
Forskare