Gå till:

Linnea Hansson

Forskare
(SkogD)
Driftsystem
Uppsala Science Park
751 83 Uppsala
linnea.hansson@skogforsk.se

070 - 910 64 20

Jägmästare och filosofie doktor i markvetenskap med ett brett intresse för skog och skogsbruk. Arbetar i Driftsystemprogrammet med olika projekt som till exempel Autoplant, Skotstöd, Markradar och Bättre Brandriskbedömningar. De flesta projekten är kopplade till teknik, systemanalys och digitalisering. Har ett specialintresse för markberedning och maskin-/markinteraktioner samt leder arbetsgruppen fordon/mark i Skogsbrukets Tekniska Samverkansgrupp (TSG). Är biträdande handledare till doktoranden Sima Mohtashami och sekreterare för Skandinavien i International Society for Terrain-Vehicle Systems (ISTVS).

Visa publikationer

Publikationer i urval

År Titel Författare Tidskrift
2023 Forest management in northern Fennoscandia: the need for solutions that mitigate conflicts during forest regeneration and increase the use of continuous cover forestry
Ersson, B T
Hansson, L
Manner, J
Sandström, P
Sonesson, J
Silva Fennica
2023 Estimating Soil Strength Using GISBased Maps - A case study in Sweden
Mohtashami, Sima
Hansson, Linnea
Eliasson, Lars
European Journal of Forest Engineering
2022 Strategies to mitigate the effects of soil physical disturbances caused by forest machinery: a comprehensive review.
Labelle, Eric
Hansson, Linnea
Högbom, Lars
Jourgholami, Megdad
Laschi, Andrea
Current Forestry Reports
2022 Evaluating the effect of DEM resolution on performance of cartographic depth-to-water maps, for planning logging operations
Mohtashami, Sima
Eliasson, Lars
Hansson, Linnea
Willén, Erik
Thierfelder, Tomas
Nordfjell, Tomas
International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation
2022 A decision support tool for forwarding operations with sequence-dependent loading
Hansson, Linnea J.
Forsmark, Victoria
Flisberg, Patrik
Rönnqvist, Mikael
Mörk, Anders
Jönsson, Petrus
Canadian Journal of Forest Research
2022 Long-term evaluation of geotechnical and environmental properties of ash-stabilised road
Nordmark, D
Vestin, J
Hansson, Linnea
Kumpiene, J
Journal of Environmental Management
2021 Remote sensing at local scales for operational forestry. In: Sustainable forest management in boreal forests under climate change.
Vepakomma, U.
Cormier, D.
Hansson, L.
Talbot, B
Springer
2020 Logging mats and logging residue as ground protection during forwarder traffic along till hillslopes
Ring, Eva
Andersson, M
Hansson, Linnea
Jansson, Gunnar
Högbom, Lars
Croatian Journal of Forest Engineering
2019 Soil Compaction Effects on Root-Zone Hydrology and Vegetation in Boreal Forest Clearcuts
Hansson, Linnea
Šimůnek, Jirka
Ring, Eva
Bishop, Kevin
Gärdenäs, Annemieke I.
Soil Science Society of America Journal
2018 Soil temperature and water content dynamics after disc trenching a sub-xeric Scots pine clearcut in central Sweden
Hansson, Linnea J.
Ring, Eva
Franko, Mikael A.
Gärdenäs, Annemieke I.
Geoderma
2018 Impacts of off-road traffic on soil physical properties of forest clear-cuts: X-ray and laboratory analysis
Hansson, Linnea J.
Koestel, John
Ring, Eva
Gärdenäs, Annemieke I.
Scandinavian Journal of Forest Research
2017 Nitrogen leaching following clear-cutting and soil scarification at a Scots pine site – A modelling study of a fertilization experiment
Rappe George, M. O.
Hansson, L. J.
Ring, E.
Jansson, P. E.
Gärdenäs, A. I.
Forest Ecology and Management
Kollegor inom Driftsystem