Gå till:

TSG – skogsbrukets tekniska samverkansgrupp

TSG är ett forum för samverkan i skogstekniska frågor. Medlemmarna representerar skogsägarföreningar, skogsbolag, avverkningsentreprenörer och forskare från både universitet och Skogforsk.

Tekniska samverkansgruppen sammanträder fyra gånger per år. Därutöver är medlemmarna verksamma i de olika arbetsgrupperna; Fordon och mark, Hydrualik, Förarstöd och maskindata, Säkerhet och arbetsmiljö, Kommunikation samt Kvalitetssäkring och eftermarknad.

Varje höst hålls TSG:s tillverkarseminarium där forskare, tillverkare av skogsmaskiner och kringprodukter och brukare möter varandra för diskussion av aktuella frågor.

TSG:s rekommendationer och krav

Mikroorganismer i diesel (2012)

Checklista vid bärgning (2013)

Kvantifierade mål för hydraulsystem i skogsmaskiner (2019)

Quantified targets for hydraulic systems in forest machines (2014)

Determination of the fuel-consumption index for forwarders (2005)

Rekommendation om bränsletal för skotare (2005) 

Rekommendation om oljeanalys (2006)

Handbok för regler om farligt gods inom skogsbruket (2022)

Publikationer

Handledning: Minska risken för markskador! (2022)

TSG informerar – säkerhetsrutor (2020)

Sitt rätt! Ergonomi i skogsmaskiner (2019)

Maskindata och förarstöd (2019)

Serviceavtal för skogsmaskiner (2019)

SMP-rapport propylenglykol (2002)

Skogsmaskiners bränsleförbrukning (2006)

 

Kontakta TSG genom Martin Englund.

Medlemmar i TSG

Bo Axelsson, SE
Fredrik Gunnarsson, SE
Markus Persson, SE
Didrik Nilsson, SE
Emil Svensson, Stora Enso
Jonas Gustafsson, Sveaskog
Linnea Carlsson, Sveaskog
John Samuelsson, Billerud
Martin Lindqvist, Södra
Miriam Nordh, Holmen Skog
Thomas Persson, SCA
Ola Lindroos, SLU
Carola Häggström, SLU
Martin Englund, Skogforsk
Petrus Jönsson, Skogforsk
Rolf Björheden, Skogforsk
Linnea Hansson, Skogforsk
Mikael Andersson, Skogforsk