Gå till:

TSG – skogsbrukets tekniska samverkansgrupp

TSG är ett forum för samverkan i skogstekniska frågor. Medlemmarna representerar skogsägarföreningar, skogsbolag, avverkningsentreprenörer och forskare från både universitet och Skogforsk.

Tekniska samverkansgruppen sammanträder fyra gånger per år. Därutöver är medlemmarna verksamma i de olika arbetsgrupperna; Fordon och mark, Hydrualik, Driftsuppföljning, Säkerhet och arbetsmiljö, Kommunikation samt Kvalitetssäkring och eftermarknad.

Varje höst hålls TSG:s tillverkarseminarium där forskare, tillverkare av skogsmaskiner och kringprodukter och brukare möter varandra för diskussion av aktuella frågor.

TSG:s rekommendationer och krav

Mikroorganismer i diesel (2012)

Checklista vid bärgning (2013)

Kvantifierade mål för hydraulsystem i skogsmaskiner (2019)

Quantified targets for hydraulic systems in forest machines (2014)

Determination of the fuel-consumption index for forwarders (2005)

Rekommendation om bränsletal för skotare (2005) 

Rekommendation om oljeanalys (2006)

Handbok för regler om farligt gods inom skogsbruket (2017)

Rapporter

Sitt rätt! Ergonomi i skogsmaskiner (2019)

Maskindata och förarstöd (2019)

Serviceavtal för skogsmaskiner (2019)

SMP-rapport propylenglykol (2002)

Skogsmaskiners bränsleförbrukning (2006)

 

Kontakta TSG genom Martin Englund.

Medlemmar i TSG

Björn Jonsson, SCA
Bo Axelsson, SE
Carola Häggström, SLU
Eddie Edwinsson, SE
Fredrik Gunnarsson, SE
Joel Persson, Södra
Linnea Carlsson, Sveaskog
Markus Persson, SE
Martin Englund, Skogforsk
Mattias Bränngård, Stora Enso
Morgan Rossander, Skogforsk
Olle Gelin, Skogforsk
Olof Djus, BillerudKorsnäs
Petrus Jönsson, Skogforsk
Robert Johansson, Holmen Skog
Rolf Björheden, Skogforsk
Thomas Höijer, Sydved
Tomas Nordfjell, SLU