Gå till:

PLSG – Plantsamverkansgruppen

Foto: Erik Viklund
PLSG arbetar för att fånga upp och tillgodose behov av forskning och forskningskompetens inom området från frö till återväxttaxering.

Plantsamverkansgruppen består av representanter från forskningsinstitutioner och skogsbranschen. Gruppen hanterar frågor som berör området från frö till återväxttaxering, undantaget tekniska frågor angående markberedning.

Syftet med PLSG är att fånga upp behov av forskning och forskningskompetens inom området samt att verka för att dessa behov uppfylls och att utbildningsbehov för branschen inom området tillgodoses. Ett syfte är också att främja utvecklingen inom området och att bidra till en kontinuerlig dialog mellan skogsbranschen och forskningsinstitutionerna.

Plantsamverkansgruppen inbjuder även till att ansöka om medel för forskning och utveckling inom plantskole- och föryngringsområdet. Totalt tillgängligt belopp beräknas i nuläget till cirka 250 000 kronor per år. Ansökningar kan skickas in löpande, men beslut fattas två gånger per år. 1 mars och 1 november är sista ansökningsdag för respektive beslutstillfälle. Se utlysningstext för ytterligare information.

Medlemmar

Mattias Berglund, forskare Skogforsk
Carin Espes, Svenska Skogsplantor
Daniel Gräns, SLU
Karin Hjelm, SLU
Daniel Hägglund, Holmen Skog
Max Jensen, föreningen Sveriges skogsplantproducenter
Johan Jonsson, Södra
Johan Kroon, Linnéuniversitetet & Skogforsk
Anders Lindström, Högskolan Dalarna
Cecilia Malmqvist, Linnéuniversitetet
Salla Marttila, SLU
Audrius Menkis, SLU
Margareta Persson, Stora Enso
Henrik Svennerstam, Skogforsk
Thomas Vestman, SCA
Kristina Wallertz, SLU

Pågående projekt

Flertoppighet och tillväxtstörningar hos tallplantor – Jonas Öhlund, Skogforsk.

Försök med gödsling vid plantering av douglas, tall och gran – Kristina Wallertz Asa försökspark, Cecilia Malmqvist Linnéuniversitet.

Beläggningsskydd mot snytbagge – inverkan på etableringsförmåga och tillväxt i fält? Henrik Svennerstam, Jörgen Hajek, Skogforsk.