Gå till:

PLSG – Plantsamverkansgruppen

Foto: Erik Viklund
PLSG arbetar för att fånga upp och tillgodose behov av forskning och forskningskompetens inom området från frö till återväxttaxering.

Plantsamverkansgruppen består av representanter från forskningsinstitutioner och skogsbranschen. Gruppen hanterar frågor som berör området från frö till återväxttaxering, undantaget tekniska frågor angående markberedning.

Syftet med PLSG är att fånga upp behov av forskning och forskningskompetens inom området samt att verka för att dessa behov uppfylls och att utbildningsbehov för branschen inom området tillgodoses. Ett syfte är också att främja utvecklingen inom området och att bidra till en kontinuerlig dialog mellan skogsbranschen och forskningsinstitutionerna.

Medlemmar

Eva-Karin Brogren, Svenska Skogsplantor
Carin Espes, Svenska Skogsplantor
Daniel Gräns, SLU
Jörgen Hajek, Skogforsk
Karin Hjelm, Skogforsk
Daniel Hägglund, Holmen Skog
Johan Jonsson, Södra
Anders Lindström, Högskolan Dalarna
Cecilia Malmqvist, Linnéuniversitetet
Salla Marttila, SLU
Finnvid Prescher, representant Skogsplantsproducenternas förening
Oskar Skogström, Stora Enso Plantor
Thomas Vestman, SCA
Kristina Wallertz, SLU 

Pågående projekt

Screening av nya preparat mot tallskytte – ansvarig Jörgen Hajek, Skogforsk.

Sammanställa och tillgängliggöra äldre utgåvor av Plantnytt och PlantAktuellt – ansvarig Anders Lindström, Högskolan Dalarna.