Gå till:

Samverkansgrupp virkesmätning

Samverkansgrupp virkesmätning är en öppen samverkansgrupp som fokuserar på mätning av egenskaper hos skogens olika sortiment för processtyrning och/eller som grund för betalning.

Exempel på aktuella frågeställningar är automatisering av mätning av kvalitet och kvantitet, virkesmätningens betydelse för skogsägarens vilja att sälja skog samt virkesmätningen i relation till den skogliga logistiken.

I gruppen deltar, förutom skogliga organisationer, även SLU och Biometria.