Gå till:

VSG – samverkansgruppen för transportteknik

Gruppen verkar för att på kort och lång sikt effektivisera transportarbetet med avseende på teknik och miljö.

VSG är ett forum för samverkan mellan transportköpare och transportörer i skogsbruket. Gruppen utgör också ett kraftfullt nätverk för specifika branschgemensamma frågor, vilket bidrar till att branschen kan ge tydliga signaler till tillverkare, forskare, myndigheter med fler. 

Gruppen kan även vara ett forum för gemensam dialog med tillverkarna i ut­vecklingsfrågor. Genom samverkansgruppen kan företagen även stödja varandra i utvecklingsarbetet på hemmaplan, till exempel i gemensamma projekt.