Gå till:

ESG – samverkansgruppen för entreprenadskogsbruk

Foto: Lars Nylander, Skogforsk
ESG syftar till att ge köpare och säljare av skogsbrukets entreprenadtjänster en samarbetsplattform. Gruppen jobbar för att identifiera, diskutera och gemensamt arbeta med angelägna utvecklingsprojekt

Samverkansgruppen består av drygt 20 personer som representerar entreprenad- och beställarföretag.

Hela samverkansgruppen träffas ett par gånger per år och däremellan är deltagarna engagerade i mindre arbetsgrupper, enligt nedan:

  • Avtalsefterlevnad

  • Attraktiv skogsbransch

  • Standarder

Arbetsgruppernas medlemmar driver de frågor man kommit överens om. Skogforsks representanter medverkar vid möten och kan vid behov stötta processen på olika sätt.