Gå till:

STSG – skogsvårdstekniska samverkansgruppen

Skogsvårdstekniska samverkansgruppen verkar för ökad kvalitet och sänkta kostnader i skogsvården genom att stimulera skogsvårdsteknisk utveckling.

Gruppen är brukardriven, det vill säga det är de ingående företagen och dess representanter som styr inriktningen på verksamheten. Skogforsk har samordningsansvaret för gruppens arbete.

Gruppens huvuduppgifter är att: 

  • initiera utveckling av ny teknik inom skogsvårdsområdet.
  • finansiera och på annat sätt stödja prioriterade utvecklingsinsatser.
  • samordna Fou-verksamheten inom området.