Gå till:

Monika Strömgren

Seniorforskare
(Docent)
Värdekedjor
Uppsala Science Park
751 83 Uppsala
monika.stromgren@skogforsk.se

070 - 226 11 37

Docent i skoglig ekosystemekologi, som forskar på skogens balans av kol, växthusgaser och näring och hur den påverkas av skötsel och klimat. Arbetar också med forskning om virkesmätning.

Kollegor inom Värdekedjor