Gå till:

Jon Söderberg

Jägmästare
Värdekedjor
Uppsala Science Park
751 83 Uppsala
jon.soderberg@skogforsk.se

070 - 217 26 60

Kollegor inom Värdekedjor