Gå till:

Karin Westlund

Civilingenjör
Värdekedjor
Uppsala Science Park
751 83 Uppsala
karin.westlund@skogforsk.se

070 - 518 85 30

Flödesplanering
Kollegor inom Värdekedjor