Gå till:

Kari Hyll

Forskare
(Fil D)
Värdekedjor
Uppsala Science Park
751 83 Uppsala
kari.hyll@skogforsk.se

070 - 910 36 07

Kollegor inom Värdekedjor