Gå till:

Björn Hannrup

Seniorforskare
(SkogD)
Värdekedjor
Uppsala Science Park
751 83 Uppsala
bjorn.hannrup@skogforsk.se

070 - 518 85 39

Visa publikationer

Publikationer i urval

År Titel Författare Tidskrift
2016 A decision support model for individual tree stump harvest options based on criteria for economic yield and soil and water protection
Olsson, B
Hannrup, B
Jönsson, M
Larsolle, A
Nordström, M
Mörtberg, U
Rudolphi, J
Strömgren, M
Scandinavian Journal of Forest Research
Virkes & bränsleegenskaper
Mätteknik
Kollegor inom Värdekedjor