Gå till:

Björn Hannrup

Seniorforskare
(SkogD)
Värdekedjor
Uppsala Science Park
751 83 Uppsala
bjorn.hannrup@skogforsk.se

070 - 518 85 39

Virkes & bränsleegenskaper
Mätteknik
Kollegor inom Värdekedjor