logga
Studien av skräpskydd på skördaraggregat har gett mycket ny kunskap som kan användas vid vidareutveckling av optisk, beröringsfri diametermätning.

Tidigare studier har visat att mängden flygande skräp mellan sensorer och stam måste minskas, för att optisk teknik ska kunna användas vid diametermätning i skördaraggregat. I projektet utvecklades skräpreducerande skydd vars effekt utvärderades i produktionsmiljö. De skräpreducerande skydden bestod av skyddsplåtar av varierande storlek monterade vid de övre rörliga kvistknivarna, skyddsplåtar iaggregatets buk och stänklappar vid matarvalsarna.

För att studera skyddens effekt utvecklades ett kamerasystem där linjelaser och LEDlampor utgjorde belysningen. Kamerasystemet var monterat mellan de övre kvistknivarna och matarvalsarna.

Sammanfattningsvis har projektet bland annat gett följande huvudresultat:
- För gran gav de utvärderade skydden en tydlig skräpreducerande effekt där skyddseffekten ökade med ökande storlek på skyddsplåtarna vid de övre rörliga kvistknivarna. 

- Skillnaderna i skyddseffekt mellan trädslagen kan förklaras av skyddens utformning i kombination med att sammansättningen av skräpfraktioner varierade mellan trädslagen.

- Skräpförekomsten ökade generellt mot toppen av stammarna.

- Vid körning med den största skyddsplåten vid de övre rörliga kvistknivarna reflekterades i genomsnitt 93 % (gran), respektive 90 % (tall) av laserlinjen mot stammens mantelyta eller objekt i omedelbar närhet av mantelytan.

- Andelen av laserlinjen som reflekterades mot stammens mantelyta eller objekt i dess omedelbara närhet, var relativt lika för olika segment längs laserlinjen. Undantaget var det nedersta segmentet (mot marken) där andelen minskade kraftigt.

- Av den totala mängden skräp som fanns mellan sensorerna och stammens mantelyta befann sig den dominerande delen av skräpet i omedelbar närhet av stammens mantelyta.

- Vid körning med den största skyddsplåten vid de övre rörliga kvistknivarna var den genomsnittliga andelen av laserlinjen som renodlat reflekterades mot stammens mantelyta inom intervallet 82 till 92 % för den grövsta diameterklassen hos gran (dia>180 mm).

Nr 51-2014    Publicerad 2014-07-10 13:00

Kommentarer
Det finns ännu inga kommentarer på denna sida. Var först med att ge en kommmenter.
Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar. Var god bekräfta att du inte är robot!
Författare
Björn Hannrup
Seniorforskare
Mikael Andersson
Specialist
Jonas Larsson
Komatsu Forest
Jonas Sjöberg
Adopticum
Anders Johansson
SP Maskiner