Gå till:

Mikael Andersson

Specialist
Driftsystem
Box 3
918 21 Sävar
mikael.andersson@skogforsk.se

070 - 395 57 11

Visa publikationer

Publikationer i urval

År Titel Författare Tidskrift
2020 Logging mats and logging residue as ground protection during forwarder traffic along till hillslopes
Ring, Eva
Andersson, M
Hansson, Linnea
Jansson, Gunnar
Högbom, Lars
Croatian Journal of Forest Engineering
Maskinteknik
Mätteknik
Programvaror
Kollegor inom Driftsystem